Tidigare statsrådet Annika Strandhäll (S) rök under torsdagen ihop med Liberalernas partisekreterare Gulan Avci i en debatt i SVT Aktuellt om den svenska förskolan.

Bakgrunden är att den borgerliga regeringen i sin budgetproposition slopar öronmärkningen av bidrag för att hålla storleken på förskolornas barngrupper nere. Detta i syfte att ”minska den administrativa bördan för huvudmännen”.

Strandhäll menar att regeringen på det sättet försöker spara pengar på förskolan, och att den ”underfinansierar välfärden”.

– Det blir en giftcocktail som innebär att vi förmodligen får stora besparingar på den svenska förskolan, säger Strandhäll och betonar:

– Vi kommer lägga fram en klassisk socialdemokratisk budget. Vi kommer satsa på vård, skola och omsorg. Tveklöst.

”Fakta och sanning”

Liberalernas partisekreterare anser emellertid att det tidigare socialdemokratiska statsrådet inte håller sig till fakta.

– Om vi nu håller oss till fakta och sanning. Det tillförs enormt stora resurser till välfärden, säger hon.

– Det är viktigt att påminna om att Socialdemokratena inte har lyckats under de åtta åren. Det är därför som det blev ett maktskifte, säger Gulan Avci.