Enligt Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket är regeringens politik otillräcklig för att klara Parisavtalet som man bundit sig till. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) menar att Sverige kommer behöva öka takten ytterligare för att klara målen.

Enligt Strandhäll, som det varit tyst från efter ett uppmärksammat deltagande i en debatt i Almedalen, har det hänt väldigt mycket under i klimatpolitiken under de senaste åtta åren, men samtidigt inte tillräckligt. Hon betraktar den gröna omställningen som en ödesfråga.

Hon anser det också vara viktigt att Sverige intar en ledande roll i EU och andra internationella sammanhang – i synnerhet då Sverige tar över EU-ordförandeskapet under första halvåret 2023.

LÄS ÄVEN: Klimatminister Annika Strandhäll (S) i ny hatattack mot journalist

– Vi vet att vi måste skruva upp mer för att klara netto noll till 2045. Det är också därför jag säger att det är en av regeringens topp tre prioriterade frågor. Det kommer att synas i såväl budgetsatsningar som i vår politik på bred front. Men att sitta och peka ut tre saker och säga att det är quick fixen som ska lösa allting, det är ju inte så det ser ut, säger hon till DN.

– Vi kommer att behöva göra mer av det vi nu ser fungerar, det vill säga slutföra omställningen av den tunga industrin, fortsätta att stimulera tekniska innovationer, förstärka de här färdplanerna mot fossilfrihet som vi ser inom 22 olika branscher.

LÄS ÄVEN: Strandhäll tog flyget till Gotland: ”Jag är ensamstående mamma”