I en studie som omfattar 20 000 personer i 57 olika länder har forskare undersökt vilka slags reaktioner som anses lämpliga då någon bryter mot normen. En av slutsatserna är att desto högre levnadsstandard ett land har, desto mindre passande anses en fysisk konfrontation.

Testdeltagarna bestod till största del av studenter och fick svara på hur de skulle reagera i olika scenarion som ansågs vara opassande, exempelvis sjunga i ett bibliotek. Deltagarna fick även bedöma hur de skulle agera mot en person som var otrevlig mot någon på offentlig plats.

Reaktionerna man kunde välja mellan var fysisk eller verbal konfrontation, social utstötning, skvaller med någon annan eller inte reagera alls.

I 26 länder, bland annat Spanien, pekades verbal konfrontation ut som den mest lämpliga reaktionen. I 31 länder ansågs ingen reaktion alls passa bäst. I Sverige ansåg en stor andel av skvaller är en passande reaktion.

Skvaller var mer förekommande i länder med högre medianinkomst. Desto högre levnadsstandard, desto mindre passande anses fysisk konfrontation vara.

Undvika ställa till med en scen

Lina Eriksson som leder ett forskningsprojekt om normer vid Göteborgs universitet säger ett studien bekräftar hur olika kulturer fungerar olika.

– Undersökningens resultat stämmer med vanliga uppfattningar om kulturella skillnader, som till exempel att man i Sverige och Storbritannien har en norm mot att “ställa till med en scen”, säger Lina Eriksson till SVT Nyheter.

Studien genomfördes under pandemin då vissa normer utmanats på nya sätt.

– Det finns nu många anekdoter om folk som blir arga i mataffärer över att andra inte håller avstånd och då verbalt konfronterar, eller intervjuer i media om skidreseskam. Det vore intressant att veta hur stor andel av skidreseturister som besöker svenska fjällen som möts av direkt konfrontation, och hur utbrett negativt skvaller är om dem i bekantskapskretsen, säger Lina Eriksson.