I ännu en studie bekräftas att desto högre jämställdhet ett land har, desto mer maximeras skillnaderna mellan könen. Slutsatserna, som är långt ifrån nya, anses ”kontroversiella” i Sverige.

– Detta är egentligen inget nytt, vi har sett liknande resultat i flera stora studier de senaste 15 åren, säger Erik Mac Giolla, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan väst samt huvudförfattare till studien, till Forskning & Framsteg.

I studien, som omfattar 22 länder, framgår att då människor själva får bedöma sina personligheter blir skillnaderna mellan könen större i jämställda länder.

Kategorierna man fått bedöma är öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion/introversion, välvillighet samt känslosamhet.

I länder med hög jämställdhet skattade kvinnorna särskilt egenskaperna välvillighet och extroversion högre än män.

I andra studier har man sett liknande resultat avseende val av utbildning.

– I Sverige finns det till exempel färre kvinnor inom typiska ingenjörsutbildningar än i Algeriet, säger Erik Mac Giolla. Detta går alltså i linje med våra resultat.

– Det finns teorier om att de biologiska skillnaderna kommer fram när jämställdheten ökar, säger Erik Mac Giolla. Andra menar att ökad jämställdhet kan göra könsidentiteten mer betydelsefull, vilket kan förklara att män och kvinnor då gör olika val.

Tabu i Sverige

Enligt Erik Mac Giolla är detta varken något nytt eller kontroversiellt inom personlighetsforskningen, men i Sverige tycks många samhällsvetare och humanister tycka det.

Studien ska ha fått stor uppmärksamhet internationellt men i Sverige är medierna inte intresserade.

Varför det anses kontroversiellt i Sverige vet han inte, man Erik Mac Giolla tror att resultaten går emot ”någon form av konsensus om könsrollerna”.