➤ FILDELNING  2013 beställde EU-kommissionen, efter påtryckningar från förlags-, dataspels-, film- och musikbranscherna, en studie som skulle visa hur stora förluster det innebär för respektive bransch att filmer, musik, dataspel och e-böcker laddas ned olagligt- det som brukar kallas fildelning. När studien kom fram till ”fel” resultat begravdes den.

Undersökningen visade, tvärtemot vad uppdragsgivarna velat, att olaglig nedladdning av musik och film inte har särskilt stora negativa effekter på den lagliga försäljningen av dessa produkter. I vissa fall kunde man tvärtom iaktta att den olagliga nedladdningen haft en positiv effekt på den lagliga försäljningen.

Studien tog två år att genomföra och kostade motsvarande 3,5 miljoner kronor för EU:s skattebetalare. Men de obekväma resultaten redovisades alltså inte. Nu har emellertid det tyska Piratpartiets EU-parlamentariker Julia Reda begärt ut studien med hänvisning till EU:s offentlighetsprincip.

Piratpartiet i Tyskland har precis som dess motsvarighet i Sverige länge drivit kravet på att fildelning ska legaliseras. I den aktuella studien anser man sig nu få stöd för dessa krav. Där står bland annat att läsa att det inte finns några ”statistiska bevis för att försäljningen trängs undan av upphovsrättsintrång på nätet”.

I ett fall har dock de som genomfört studien kunna konstatera att fildelning haft en liten negativ effekt på den lagliga försäljningen. Det gäller det man kallar ”storfilmer” där den lagliga försäljningen ansågs ha minskat med fem procent till följd av olaglig fildelning. Studien utfördes emellertid innan de stora lagliga streaming-tjänstena för film fått ordentligt genomslag.