I fyra av fem pastorat och församlingar hålls det skolavslutningar i år. Det visar en enkät som gjorts av Kyrkans tidning. Dock har det minskat över tid.

När Kyrkans tidning skickade ut en enkät till samtliga ”ekonomiska enheter” (pastorat plus församlingar med egen ekonomi) i Svenska kyrkan svarade mer än 80 procent att man kommer hålla minst en skolavslutning i någon av sina kyrkor i år. Det rapporterar Världen idag.

Då samma fråga ställdes 2011 var det nästan 90 procent som uppgav samma svar.

LÄS ÄVEN: Kommun anmälde kyrka efter skolavslutningsfika: ”Barnen indoktrineras”

Samtidigt är det 14 procent av pastoraten och församlingarna som svarar att skolavslutningarna i år är färre i kölvattnet av pandemin, och åtta procent som uppger att de kommer ha fler avslutningar i år än tidigare.

Oftast är det för grundskolor man har skolavslutningar, för för- och gymnasieskolor är mindre vanligt.

Framtiden

2011 trodde 15 procent att skolavslutningarna i deras pastorat eller församlingar skulle vara borta inom fem år. I år är det 21 procent som har samma uppfattning.

Men fortfarande är det alltså en överväldigande majoritet, 79 procent, som tror att skolavslutningarna i kyrkan kommer att leva kvar.

LÄS ÄVEN: Kyrkoherde sätter stopp för skolavslutning i kyrkan

En stor majoritet, 76 procent, uppger också att det i dag inte pågår någon debatt i lokalsamhället kring skolavslutningar i kyrkan.