➤ MIGRATION I en studie utförd av Ipsos där man mätt attityderna till invandring i 25 olika länder, är det i Sverige och Tyskland inställningen snabbast vänt i en negativ riktning.

Ett par av slutsatserna av studien är att över fyra av tio anser att invandring har förändrat landet de bor i på ett sätt de inte gillar, och dubbelt så många anser att invandring haft en generell negativ påverkan.

En av fem (21 procent) menar att invandring haft en positiv effekt på landet medan två av fem (42 procent) anser det motsatta. De mest positiva länderna är Saudiarabien, Indien och Storbritannien medan man är mest negativ i Turkiet, Italien, Ungern och Serbien.

Den största ändringen i positiv riktning står britterna och amerikanerna för, medan den största ändringen i negativ riktning finns i Sverige där bara 25 procent nu tycker att invandringen gett en positiv effekt jämfört med 37 procent för sex år sedan.

Omkring hälften, eller 48 procent, i studien generellt anser att det finns för många invandrare i respektive land. Ungefär samma andel, 49 procent, oroas över att invandring orsakar en alltför stor press på de sociala systemen. På denna punkt utmärker sig Sverige igen, där 56 procent nu oroas över detta mot 40 procent i förra mätningen.

Bara tre av tio anser att invandring gjort respektive land till en mer intressant plats att leva på.

När det gäller asylsökande vill 39 procent stänga gränserna helt för dessa och 59 procent tror att terrorister utnyttjar strömmarna för att ta sig till väst. 53 procent tror inte att de flesta som kommer är flyktingar överhuvudtaget utan ekonomiska migranter.