Svenska journalister på landets 16 största dagstidningar väljer systematiskt ut vänsterkällor i sin rapportering. Det är slutsatsen från civilekonomen Erik Kärnekulls studie där man granskat hundratusentals artiklar. Mediestödet motverkar sitt eget syfte och bör avskaffas, menar han.

Enligt regeringens nya mediestöd som ligger på omkring en halv miljard kronor per år ska detta främja oberoende nyhetsförmedling via en mångfald av redaktionellt innehåll av hög kvalitet samt att ha redaktionellt innehåll bestående av allsidig nyhetsförmedling med ett brett utbud av perspektiv. I själva verket är denna påstådda mångfald en enfald.

I sin studie har Erik Kärnekull tittat närmare på vilka källor svenska journalister använder sig av. Man har utgått från de tre största dagstidningarna i Storbritannien, Tyskland och Frankrike med tydliga ideologiska utgångspunkter vilket ger avtryck i rapporteringen.

Tidningarna ifråga är The Guardian, The Observer, Le Monde, Süddeutsche Zeitung samt Die Tageszeitung och högerurvalet av The Times, Daily Telegraph, Le Figaro, Die Welt samt Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Hundratusentals artiklar genomsökta

De svenska dagstidningarna som undersökts är Aftonbladet, Barometern, Dagens Nyheter, Dalademokraten, Expressen, Göteborgs-Posten, Nerikes Allehanda, Norrländska Socialdemokraten, Skånska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Tidningars Telegrambyrå, Upsala Nya Tidning, Vestmanlands Läns Tidning, Ystad Allehanda, Östgöta Correspondenten samt Östra Småland.

Med hjälp av ett dataprogram söktes hundratusentals artiklar från de svenska dagstidningarna igenom. Studien gav två tydliga resultat.

För det första hämtas nästan 90 procent av referenserna från brittisk press, vilket Kärnekull menar är anmärkningsvärt då Tyskland är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Förklaringen menar han är att journalister numera helt enkelt inte förstår något annat än engelska, vilket i sig utgör ett allvarligt kvalitets- och mångfaldsproblem.

”Mediestödet motverkar sitt syfte”

För det andra kommer två av tre referenser från vänstertidningar och detta oavsett vilken partifärg den svenska tidningen har. Slutsatsen blir att svenska journalister konstant blandar in sina politiska värderingar i arbetet.

I förarbetena till förordningen om mediestödet målade man upp ett batteri av hot mot de gamla ”ansvarstagande medieaktörerna” från de nya digitala aktörerna som man menade inte är seriösa, ansvarstagande och analyserande. Mediestödet skulle därför också motverka ”förenklade politiska budskap, halvsanningar och ibland rena lögner”.

Kärnekull menar att mediestödet inte fungerar och snarare motverkar sitt eget syfte samt att det bör avskaffas i sin helhet.