Ett Black Lives Matter-inspirerat upprop från den identitetspolitiska vänstern i Sverige om att riva statyer av den världsberömde svenske botanikern Carl von Linné, vilket Samhällsnytt var först med att avslöja, har tagits emot med svalt intresse. Av landets cirka 10 miljoner invånare är det endast drygt 1500 som vill att Linné ska raderas ut ur historien.

Samhällsnytt har tidigare som första tidning rapporterat om hur den med Raoul Wallenbergpriset belönade ”antirasistiska” aktivisten Lovette Jallow med ursprung i Gambia krävt att statyer av Linné försvinner från det offentliga rummet i Sverige, då han enligt henne ska betraktas som ”rasbiologins fader”. En namninsamling med avstamp i dessa påståenden har dock mötts av ett folkligt ointresse. Inte många svenskar delar Jallows uppfattning.

Statyer vandaliseras och plockas bort

I bland annat USA och Storbritannien plockas statyer bort av historiska storheter som kan förknippas med vad som idag gäller för att vara rasism. I vissa fall är kopplingen som görs relativt tydlig.

Det gäller exempelvis den brittiske parlamentsledamoten, handelsmannen och filantropen Edward Colston, verksam på 1600-talet och vid sidan av annan verksamhet på ett hörn inblandad i den transatlantiska slavhandeln.

Samtidigt har de vänsteraktivister som vill rensa bort Colston ur historien inte ansett sig behöva underkasta sig någon demokratisk beslutsprocess, utan har på eget initiativ genom vandalisering vält och demolerat dennes staty i Bristol.

LÄS MER: Aktivist uppmanar att riva ner svenska monument: ”I know the Carl von Linne statures are shaking right now”

I andra fall, som med den legendariske brittiske premiärministern och Nobelpristagaren Winston Churchill, är rasistanklagelserna mer diffusa. Detsamma kan sägas om den världsberömde svenske biologen och läkaren Carl von Linné som för sin klassificeringsgärning på 1700-talet av västrikets arter fått smeknamnet ”botanikens fader”.

Fåtal underskrifter i namninsamling

I en namninsamling som väckt ett svalt folkligt intresse hävdar nu en grupp vänsteraktivister att Linné var drivande i att beskriva den vita rasen som överlägsen, att avhumanisera svarta och bruna människor och att sanktionera kolonisering och plundring på andra kontinenter.

Historiker bemöter nu den i stora delar falska beskrivningen av den världsberömde svenske botanikern. I verkligheten var Linné inte mer än perifert intresserad av människans biologi och i den utsträckning han kommenterade den återspeglade han i huvudsak de föreställningar som på den tiden rådde.

Linné använde överhuvudtaget inte rasbegreppet som inte existerade på den tiden utan föreställde sig i stället att människor på olika kontinenter tillhörde skilda arter. Detta var långt före Darwin och evolutionsläran och ännu längre innan upptäckten av gener och DNA.

Religiösa föreställningar om att alla djur- och växtarter skapats av Gud, åtskilda från varandra och oföränderliga, var den gängse uppfattningen. Förvetenskapliga idéer från Antiken som temperamentsläran hade också stort inflytande på 1700-talet innan Upplysningen och vetenskaplig metodik helt slagit igenom.

Inte första gången

Det är inte första gången som det från den svenska vänstern riktas grundlösa beskyllningar om rasism mot Linné. För några år sedan gick bland annat intresseorganisationen för HBTQ-personer RFSL ut i en kampanj betitlad ”Rasismen i Sverige” där man hävdade att 1700-talsbiologen var den som grundade rasbiologiska institutet i Sverige. Kampanjen stöddes även av statliga Allmänna Arvsfonden.

Historiker tvingades gå ut och dementera dessa falska uppgifter som RFSL och Arvsfonden spred till bland annat skolungdomar. Statens institut för rasbiologi, som är myndighetens korrekta beteckning (senare Institutet för medicinsk genetik), instiftades inte förrän 1921 och då genom ett beslut i Sveriges riksdag som den vid det tillfället sedan nästan 150 år döde Linné av naturliga skäl inte var inblandad i.

Kritiker har påpekat ironin i att vänstern i sina politiska ansträngningar att angripa felaktiga historiska föreställningar om ras själva sprider desinformation på området.