Rikspolischef Anders Thornberg har inte infriat förväntningarna. Den grova invandringsrelaterade brottsligheten är värre än när han tillträdde. Samtidigt har regeringen stora problem med att hitta någon som vill axla den svåra uppgiften när Thornberg inom kort lämnar posten.

Thornbergs förordnande löper ut i februari nästa år. Vissa, däribland Sverigedemokraterna, har krävt att han sparkas redan nu med hänvisning till att förtroendet för honom är förbrukat mot bakgrund av den fortsatt eskalerande gängkriminaliteten.

Men regeringspartierna som har den formella makten att byta ut honom säger nej. Uppgifter talar för att det inte så mycket beror på att man har ett så mycket större förtroende för Thornberg än SD, utan mer på att det visat sig oerhört svårt att hitta någon lämpad för uppdraget som vill efterträda honom.

LÄS ÄVEN: Rikspolischefen: En ”terrorliknande våldsbrottslighet”

Försöker övertala Thornberg att stanna

Det är så svårt att regeringen enligt uppgift överväger att försöka övertala honom att acceptera ett förlängt förordnande. Thornberg själv har emellertid meddelat att han vill tacka för sig och göra sorti från uppdraget när förordnandet går ut.

Att bli ”bjuden med armbågen” – tillfrågad trots att en stor del av regeringsunderlaget saknar förtroende och därför att man inte lyckas hitta någon ersättare – är inte detsamma som att få frågan därför att man anses vara den bästa för jobbet och med ett CV av högt förtroende och uppnådda resultat i ryggen.

Thornberg har emellertid aviserat att han kan tänka sig stanna på posten till dess en efterträdare är utsedd. Skulle det dra ut mycket på tiden är det emellertid osäkert om Thornbergs löfte gäller.

LÄS ÄVEN: SD:s krav efter masskjutningen: Sparka rikspolischefen

Eskalerande gängvåldet sänker förtroendet

Det huvudsakliga skälet till att förtroendet för Thornberg är lågt och i breda kretsar till och med obefintligt är polisens fortsatta misslyckande att få bukt med den eskalerande invandringsrelaterade grova gängkriminaliteten eller ens hejda och vända trenden. Under Thornbergs ledning har gängvåldet i Sverige tvärtom ökat ytterligare.

Den senaste tidens topp av dödsskjutningar och bombdåd med dödlig utgång har ytterligare sänkt förtroendet för Thornberg som har det yttersta ansvaret för polisens arbete, och SD insisterar nu allt hårdare på att han måste bytas ut.

LÄS ÄVEN: Rikspolischefen VET INTE varför Sverige drabbats av våldsam brottslighet

Ingen vill ha Thornbergs uppdrag

Men i det samordningskansli i Rosenbad som upprättats som en del av Tidöavtalet och där SD och regeringspartierna möts för att dryfta och förhandla frågor där man är oense, där ligger pannorna nu enligt personer med insyn i djupa veck. Att byta ut Thornberg kräver att man har någon att sätta in i stället, och det har man inte.

Enligt uppgiftslämnare till media har en eller flera icke namngivna kandidater tillfrågats men ingen varit intresserad. I Tidö-mötena uppges även representanter för polisledningen sitta med.

LÄS ÄVEN: Thornbergs dagar som rikspolischef kan vara räknade

Locket på

Statsminister Ulf Kristersson (M) vill inte lätta mycket på förlåten om vad som avhandlas under dessa samtal. Utåt sett fortsätter han att hävda att regeringen har fortsatt förtroende för Thornberg men för allt fler bedömare klingar det påståendet mer ihåligt än någonsin.

– Alla sådana frågor sköts i en helt separat ordning. Jag har förtroende för rikspolischefen. Nu måste vi se till att genomföra förändringarna som är på gång för att komma åt den grova kriminaliteten – inte syssla med namn och organisationsfrågor, var hans besked till media och allmänheten på torsdagen.

Hos Polismyndighetens presstjänst är det också locket på när det gäller högsta chefens eventuella acceptans för ett förlängt förordnande: ”Anders Thornberg är fullt fokuserad på uppdraget han har”, är det enda besked man lämnar.