En artikel på Svenska Dagbladets kultursida signerad tidningens skribent Josefin Holmström har gett upphov till ett bråk mellan tidningen och Katerina Janouch, medarrangör till den alternativa bokmässa som inom kort anordnas i Stockholm.

I artikeln som har rubriken ”Sverige behöver gå i parterapi” ställer Holmström frågorna ”Hur ska vi kunna leva tillsammans i det här landet?” och ”Vad var det som gick sönder, och hur kan vi laga det?”. Detta i en reflektion över den polarisering som skett i spåren av att en allt starkare opposition formerats mot den vänsterliberalism, postmodernism, identitetsradikalism, multikulturalism, oikofobi med mera som präglat samhällsutvecklingen i Sverige de senaste decennierna.

Holmström gör gällande att båda sidorna i det så kallade kulturkriget är i lika grad skyldiga till att ha grävt skyttegravar. Nu behöver de gå i parterapi för att lära sig samexistera.

Som exempel på fenomenet med polarisering nämner hon den alternativa bokmässa som anordnas i Stockholm i september av och för aktörer som förklarats persona non grata på den stora och ”fina” bokmässan i Göteborg.

Holmström uppger sig vara en neutral betraktare och medlare men använder samtidigt pejorativa epitet som ”the usual suspects” om alternativmässans initiativtagare och gäster och ”Janouchs halvtrötta bokmässa” om evenemanget som helhet som hon förutspår inte intresserar särskilt många.

Hon länkar dessutom till det hårt kritiserade vänsterextrema propagandaorganet Expo som faktakälla. Organisationen har bland annat avslöjats upprätta omfattande åsiktsregister över oppositionella socialkonservativa och så kallat högerpopulistiska personer.

Katerina Janouch svarar

Katerina Janouch, författare och profilerad samhällsdebattör tillika en av initiativtagarna till den alternativa bokmässan, har reagerat på artikeln. I en replik på Holmströms text betitlad ”Medierna behöver en elchocksbehandling” vänder hon sig med emfas emot bilden av två lika goda kålsupare och maximen att det aldrig är ens fel när två träter.

Enligt Janouch är det endast den den ena parten av de grälande tu som behöver psykologhjälp och kanskre rentav psykiatrisk sådan. Detta efter att ”i decennier med näbbar och klor kämpat för att upprätthålla en trång åsiktskorridor med hjälp av drev, brunsmetning och deplattformering”.

I denna etablissemangets ”cancel culture” menar Janouch att Svenska Dagbladet där Homström arbetar också ingår, ”medier som fört svenska folket bakom ljuset med offentliga lögner”. Beträffande den alternativa bokmässan konstaterar Janouch att den ”är en nödvändig reaktion på det mentala förfall som utspelar sig framför våra ögon”. Hon skriver:

”Lite självrannsakan vore klädsamt i tider då allt fler lämnar de traditionella medierna eftersom de är trötta på lögner och förföljelse av systemkritiska röster samt skamlös mobbning av människor som söker nya vägar för att de känner sig svikna av de politiska partier som skapat kaos och otrygghet.”

De alternativa kanalerna är inte problemet slår Janouch fast, utan endast ett ”symtom på en dysfunktionell samhällsutveckling där etablerade medier spelar en framträdande roll då de tystar obekväma röster”.

Hon öppnar samtidigt dörren för Holmström och andra som är bekymrade över det polariserade samtalsklimatet att komma till den alternativa bokmässan. Den är enligt Janouch ”en ypperlig plats att börja samtala seriöst om mediernas roll i den återvändsgränd som Sverige hamnat i” som en konsekvens av den politik som under lång tid styrt den svenska samhällsutvecklingen.

I stället för att som nu försöka smutskasta en alternativ bokmässa som ”högerextrem” anser Janouch att det borde ligga i de etablerade mediernas intresse att ta reda på varför en sådan mässa överhuvudtaget behövs. I varje fall om ambitionen är den som Holmström säger sig ha – att bidra till samförstånd och dialog och minska polariseringen.

SvD:s kulturchef griper in

Holmström anses inte av Svenska Dagbladets ledning kompetent nog att, som annars brukligt är, själv få skriva slutreplik i duellen. I stället skickar man fram tidningens kultuchef Lisa Irenius. I egenskap av sin högre befattning menar hon sig stå ovanför vanliga journalisters åsikter i frågan och kallar sitt polemiska svar till Janouch för ”ett klargörande”.

Enligt Irenius är hennes tidning utan skuld när det gäller den kritik som Janouch riktar mot mediaetablissemanget. Kultuchefens uppfattning är att Svenska Dagbladet tvärtom alltid vinnlägger sig om att skildra samhället så som det faktiskt ser ut med ambitionen att ”bidra till ökad förståelse för omvärlden” ur en mångfald av perspektiv.

Detta beskriver hon som ”en publicistisk dygd som vi håller högt”. Någon åsiktskorridor finns heller inte på tidningen, bedyrar Irenius. Hon deklarerar att i ”seriös journalistik” ställer man inte som Janouch ’vi mot dom’ och ’alternativa mot etablissemang’. I stället ger man som SvD ”läsarna en väl underbyggd och nyansrik bild av verkligheten”.

Samhällsnytt återkommer inom kort med närmare information om den alternativa bokmässan.