Den som missbrukar droger kan i Sverige dömas till tvångsvård på ett så kallat LVM-hem. SVT Uppdrag Granskning har synat missbruksvården i sömmarna och funnit allvarliga missförhållanden.

LVM-hemmen ska vara en drogfri miljö där den intagne ges en chans att, med eller mot sin vilja, kunna blir fri från drogberoendet för att sedan i ett nyktert tillstånd skärskåda sitt liv och förhoppningsvis inse att en förändrad livsföring behövs. Verkligheten är emellertid en annan.

Knarkandet fortsätter i stället på LVM-hemmen. Knark smugglas in på en mängd olika sätt av anhöriga och ett flertal fall finns dokumenterade där intagna till och med knarkat ihjäl sig medan de varit tvångsintagna.

Ett annat utbrett problem är att missbruksvården drar till sig fel personal – kvinnor som attraheras av värstingar och inleder amorösa och sexuella relationer med dem. På bara ett av LVM.hemmen har flera tiotals anställda beslagits med sådant och fått lämna sina tjänster. Sådan personal är också en väg in för knarket.

Personer som varit intagna på LVM-hem vittnar om att omfattningen av problemet är ännu större men att det oftast ”sköts snyggt” så att det inte kommer till chefernas kännedom. Man försöker från missbruksvårdens sida numera under anställningsintervjuer vid nyrekrytering pejla om en kvinna som söker jobbet har den här formen av störning.