Ett försäkringsbolag ställde sig frågan ”Vilka länder har världens sämsta sjukvård 2022?”. Med färsk data från OECD listades medlemsländerna i olika kategorier. Gällande antal sjukhussängar är Mexico sämst, Sverige är dock inte mycket bättre med knappa 2 sängar per tusen invånare.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, jämför utvecklingen inom olika områden mellan de 38 medlemsländerna. Nyligen analyserade det brittiska sjukvårdsförsäkringsbolaget William Russells data från OECD för att få en bild av hur sjukvården ser ut länderna emellan. Sverige hamnar på femte plats – från botten.

Bolaget räknade antal sjukhussängar per invånare i landet. Endast Mexico, Costa Rica, Colombia och Chile får en lägre placering än Sverige. Totalt finns det i Sverige 21 288 sjukhussängar. Det motsvarar cirka 2 sängar per tusen invånare i Sverige.

LÄS ÄVEN: Larmrapport från Ivo: Allvarlig politisk vanskötsel av äldreomsorgen

Viktigt med tillgång till sjukhussängar

Längst ner på listan hamnar Mexico, med 0,97 sängar per tusen invånare. Japan däremot hamnar i topp. Där finns totalt 1 620 040 sjukhussängar, vilket ger nästan 13 sängar per tusen invånare.

Att ha tillräckligt med sjukhussängar tillgängliga är viktigt eftersom det medför att patienter kan läggas in ordentligt på en sjukhusavdelning för att få lämplig behandling och vara under observation. Tillgången gör också att patienter kan få välbehövd vila efter medicinska ingrepp, vilket hjälper dem att göra en fullständig och snabb återhämtning.

LÄS ÄVEN: Omfattande kritik mot Stockholmssjukhus

Ett hot mot patientsäkerheten

”Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, bedömer att 18 av 21 regioner i Sverige har brist på vårdplatser. I de övriga tre har IVO inte fått tillräckliga underlag för att kunna bedöma om det är brist eller ej”, skriver Läkarförbundet, vars medlemmar pekar ut bristen på vårdplatser som sitt enskilt största arbetsmiljöproblem.

Platsbristen leder till att läkare kan tvingas välja mellan dåliga alternativ, antingen skicka hem patienter för tidigt, lägga in dem på redan överfulla avdelningar, alternativt försöka hitta en annan avdelning att lämpa av patienten på. I vissa fall hamnar då patienter på avdelningar där rätt kompetens, kunskap eller utrustning saknas.