I en studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala har man hittat arvsmassa från coronaviruset i taket, i ventilationssystem och på föremål som ingen tagit på. Resultaten tyder på att corona inte är en så kallad droppsmitta som man tidigare trott utan luftburet.

Det var då smittan var som högst i våras som man inledde studien med syfte att ta reda på hur långt ifrån personer med konstaterad smitta viruset kan färdas. Nu har resultaten kommit och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scentific Reports.

– Vi hittade arvsmassa från viruset väldigt lätt vid upprepade tillfällen på platser i patientutrymmen där ingen tar på föremål och det ligger för långt ifrån för att det ska kunna förklaras med droppsmitta, alltså det som man ansett varit huvudsaklig smittväg för covid, säger Erik Salaneck, infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.

Även om arvsmassan i sig inte är smittsam tycker Salaneck ändå att det är problematiskt.

– Vi hittade det också på ganska oroväckande avstånd från patienter, det vill säga i ventilationstrummor flera våningar från patientrummen. Vi såg att det färdats upp till 60-70 meter i ventilationssystem.

Förordar munskydd

Även andra studier som gjorts har kommit fram till samma slutsats – att viruset är luftburet.

För att förhindra spridning förespråkar Salaneck munskydd i trängre inomhusmiljöer.

– Riskreduktionen är inte på något sätt total när man bär munskydd men det sammantagna skyddet som uppstår när en smittsam och en icke-smittsam person båda bär munskydd resulterar i en total riskreduktion för att sprida smittan, säger Erik Salaneck.

Statsepidemiolog Anders Tegnell håller inte med om studiens slutsatser. Den ändrar heller inget ingenting menar han.