Ansökan om böneutrop får stöd från Svenska kyrkan och biskopen i Växjö stift.

I en undersökning Sifo utfört åt TV4 Nyheterna, som omfattar drygt 1 000 personer, svarade 60 procent att de är för ett förbud.

21 procent svarade att de ska vara tillåtna och 19 procent är tveksamma eller vet ej.

I Växjö, där den lokala moskén har ansökt om att få utföra böneutrop på fredagarna, har 5 000 personer skrivit under protestlistor och vissa menar att Växjöborna bör få folkomrösta om saken.

Allra mest positiva till ett förbud är SD-väljare, 96 procent, därefter KD-väljare på 76 procent följt av M-väljare på 68 procent.

Biskopen i Växjö stift och prästen Jonas Löhnn stödjer de muslimska böneutropen och hoppas på att debatten kan mynna ut till något gott, som ett samtal kring religionens plats i samhället.