Svenska kyrkans medlemsstatistik visar att kyrkan har tappat nästan en miljon medlemmar sedan år 2008. Det vikande medlemsantalet menar företrädare beror på att folk främst avlider – däremot är det oklart hur många som aktivt har lämnat. Det låga intresset för Svenska kyrkan innebär i sin tur att kyrkor läggs ned och i vissa fall omvandlas till moskéer.

Samhällsnytt har vid flera tillfällen uppmärksammat hur Svenska kyrkan blir allt med vänsterradikal och engagerar sig asylaktivistiskt. Bara för ett par veckor sedan rapporterade vi hur en kyrka i Pajala upplåtit sin lokal för att genomföra muslimskt böneutrop.

LÄS ÄVEN: Muslimskt böneutrop i Svenska kyrkan: ”Nyfiken på vad andra övertygelser kan tillföra”

Ytterligare ett antal exempel är hur kyrkor gömmer illegala invandrare undan polisens inre utlänningskontroller och verkställande av utvisningsbeslut. Vidare har man finansierat en vänsterextrem klimatsekt, ordnat med uppehälle för tiggarbossar, kampanjat med klockringningar för afghanska migranter utan asylskäl och även haft stödkonsert för IS-barns rätt att komma till Sverige.


Ett twitterinlägg som Svenska kyrkan publicerade år 2018.

Kraftigt ras i antalet medlemmar

Vi har tittat närmare på Svenska kyrkans statistik över medlemmarna för att se hur antalet har förändrats under de senaste åren. Kyrkan tydliggör i sin redovisning att förändringen av antalet medlemmar mellan två olika tidpunkter kan förklaras med tre olika nettoberäkningar:

1) Generationsväxling: Fler eller färre barn döps jämfört med hur många medlemmar som avlider.

2) In-/Utträdesnetto: Fler eller färre inträder aktivt i Svenska kyrkan (inträden av personer som är 12 år eller äldre, ej döpta barn) jämfört med hur många som aktivt utträder.

3) Flyttnetto: Hur många medlemmar som flyttar till eller från ett geografiskt område (redovisas ej i tabellen nedan men förklarar resterande medlemsförändring).

Kyrkan är noga med att poängtera att invandringen till Sverige ökar folkmängden vilket gör att den procentuella andel av folkmängden som är kyrkomedlemmar sjunker. Men vid sidan om den detaljen kvarstår faktum att kyrkan har tappat hela 852 710 medlemmar under perioden år 2008-2018.


Svenska kyrkan hävdar att det är avlidna

Lokaltidningen Mitti har nyligen talat med den centerpartistiske kyrkoherden Jerker Alsterlund i västra Stockholm för att höra hur det kommer sig att medlemsantalet minskar. Han slår fast att tappet i antal medlemmar nationellt inte främst beror på att folk lämnar kyrkan utan för att de avlider och att nya inte tillkommer.

– Det finns belagt nationellt är att den största anledningen till att vi minskar är inte att folk går ur utan att folk avlider. Men sedan är det mycket färre som döps och går med. Spånga-Kista är även en mångkulturell församling där många tillhör andra kyrkor och andra religioner.


Ärkebiskop Antje Jackelén med kyrkoherde Jerker Alsterlund.

En närmare titt på utträden under perioden år 2008-2018 visar att hela 714 126 personer av det sammanlagda medlemstappet på 852 710 är registrerade som ”utträden”. Det är oklart huruvida detta inkluderar både avlidna och de som aktivt har valt att lämna kyrkan.

Kyrkor läggs ned

På julafton meddelade statstelevisionen att hela 104 kyrkor har avvecklats under 2000-talet. Bara förra året togs ett tiotal kyrkor ur bruk med anledning av vikande medlemsantal och att allt fler flyttar till storstäder, rapporterar SVT.

Markus Dahlberg är kulturarvsansvarig hos Svenska kyrkan och han kommenterar att nedläggningarna med att ”det är lika bra att vänja sig”.

– Det är något vi kommer att få leva med under lång tid framöver, kommenterar Dahlberg.

De nedlagda kyrkorna uppges i vissa fall omvandlats till bostäder, museum och skolor. Däremot läggs inte särskilt stort fokus på att många kyrkor har omvandlats till moskéer.

En triumf för muslimer att ta över kyrkor

I november intervjuade Aftonbladet imamen Abd al Haqq Kielan i Eskilstuna och han var tydlig med vad moskéfinansiärer i Gulfstaterna särskilt önskar.

Moskén i Gävle är inget undantag. En enkel sökning hos Google visar hur flera kyrkor över hela landet har förvandlats till moskéer. Imamen Kielan är inte särskilt förvånad över utvecklingen och hänvisar till att det ser likadant ut i övriga Europa.

– Muslimer köper kyrkor överallt i Europa nu. De ena har ett vikande besökarantal och de andra har ett ökande, helt enkelt, berättade Kielan för SVT år 2012.

LÄS ÄVEN: Frankrike: Lika många praktiserande muslimer som romersk-katoliker mellan 18-29 år

Det är ett fenomen som syns tydligt i Storbritannien. På YouTube finns det flera videoklipp som visar hur kyrkor förvandlas till moskéer:

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan ska stoppa utvisningar av afghaner utan asylskäl med klockringning