Svenska kyrkan i Värmland har anställt en så kallad klimatpedagog som ska arbeta med att utbilda barn om klimatet.

Under året har tjänsten varit ett projekt men blir nu en permanent del av Karlstad stift, rapporterar Kyrkans Tidning.

LÄS ÄVEN: 14 biskopar: Gud är klimataktivist och Greta hans profet

Klimatpedagogens arbete riktar sig mot ”barn och unga” där man bland annat ska anordna utbildningar.

– Den inriktning vi har haft för vårt främjande gäller nu även för nästa år och även nästa år kommer klimatfrågan bli viktig, säger Karin Andersson, stiftsdirektor, till Kyrkans Tidning.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkans biskop fotvandrar till Skottland för ”klimaträttvisa”