För ungefär ett halvår sen började Institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg att mäta halten coronavirus i stadens toavatten. Mätningarna har uppmärksammats internationellt. Men nu upphör dessa då pengarna tagit slut.

Nyligen gick statsminister Stefan Löfven (S) med på att bland annat Sverige ska betala åtskilliga miljarder i bidrag till södra Europa i coronastöd. Medan miljarderna till andra länder slussas ut är det desto värre på hemmaplan där staten inte kan ge besked om tre miljoner.

En tid efter att mätningarna började i februari kunde man se att virusmängden under våren ökade dramatiskt med 300 gånger. Med mätningarna kunde man förutse en kommande topp av smittade människor några veckor senare.

Mätningarna har utförts veckovis och vid det senaste tillfället i månadsskiftet juni/juli var halterna på väg ned efter en topp. Utvecklingen därefter är okänd då pengarna tagit slut.

– Vi har under en längre tid undersökt en rad olika möjligheter för att få loss pengar och även sjukhusledningen har försökt hjälpa till. Men pengarna är slut – vi kan inte betala lön till de 2,5 heltidstjänsterna och tyvärr har nyckelpersonen i projektet tvingats gå, säger Heléne Norder, professor i mikrobiologi vid Institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin, till Göteborgs-Posten.

Svar om akutpengar dröjer

Man har nu sökt akuta pengar från staten på tre miljoner kronor. Svar dröjer dock och väntas först i oktober. Under tiden fryses vattenproverna in.

– Vi har varit en varningsklocka som larmat när förändringar varit på gång, något som varit betydelsefullt i deras arbete. Nu är det ingen som drar upp den klockan längre, säger Heléne Norder.