högsta domstolen

Högsta domstolen. Foto: Zeke530.

Inrikes

Svenska straffrabatten ska prövas i Högsta Domstolen – straffvärdet för hundra grova barnvåldtäkter ses över

Publicerad 12/1/2018
Annons

En 33-årig man dömdes i Kristianstad tingsrätt till 11 års fängelse för nära hundra fall av av grov våldtäkt mot barn. Hovrätten sänkte dock straffet till nio års fängelse. Åklagaren överklagade till Högsta Domstolen då hon anser att brottsligheten ”förtjänar det maximala straff som kan dömas ut”.

Det är riksåklagare Petra Lundh som nu har fått Högsta domstolen att pröva fallet, där det svenska systemet med straffrabatt för flerfaldig brottslighet testas, enligt Dagens Juridik.

Principen, som bland annat kommer till uttryck i 30 kap. 3 § Brottsbalken, innebär att det inte sker någon separat straffmätning för varje enskilt brott utan att domstolen gör en gemensam straffmätning för alla de brott som den tilltalade döms för och därefter bestämmer en gemensam påföljd för brotten.

Detta resulterar i att personen får ett straff som understiger de enskilda brottens individuella straff, om de hade lagts ihop, och får därmed en så kallad ”straffrabatt”.

Kräver maxstraff
I det här fallet rör det sig alltså om nästan hundra fall av grov våldtäkt mot barn under en period på fem år samt grovt sexuellt övergrepp mot barn vid ett stort antal tillfällen. Samtliga brott har varit riktade mot ett och samma barn.

Petra Lundh överklagade hovrättens dom och kräver att straffet skulle skärpas till 14 års fängelse. I sitt överklagande skrev hon:

Det är fråga om synnerligen allvarliga, djupt kränkande och i flera fall smärtsamma sexualbrott riktade mot en mycket ung person (barn) som till följd av sin relation till X (den tilltalade), sin låga ålder när övergreppen inleddes, sin särskilda utsatthet och sårbarhet saknat alla möjligheter att värja sig och därmed freda sin sexuella integritet, vilket X hänsynslöst utnyttjat för att under lång tid och vid ett mycket stort antal tillfällen tillgodose sin egen sexuella tillfredsställelse.

Minimistraffet för en grov våldtäkt mot barn är fyra års fängelse och maxstraffet tio års fängelse. Vid så kallad ”flerfaldig brottslighet”, som ger straffrabatten, kan dock ett tillägg på max fyra år adderas till maxstraffet på tio år, vilket innebär att det högst kan bli 14 års fängelse för de brott mannen begått.

HD beviljar prövning
Det är också vad riksåklagaren nu kräver i sitt överklagande där hon skriver:

Hovrättens straffvärdebedömning innebär att endast ett fåtal av alla de hundratals allvarliga gärningar (däribland grova med mycket höga straffvärden) X gjort sig skyldig till haft betydelse vid den samlade straffvärdebedömningen.

När det som i detta fall är fråga om synnerligen omfattande grov brottslighet där straffvärdet för vardera gärning överstiger minimistraffet måste enligt min uppfattning domstolen vid straffvärdebedömningen kunna komma fram till att brottslighetens svårhet sammantaget är sådan att den förtjänar det maximala straff som kan dömas ut.

Högsta domstolen beslutar nu att meddela prövningstillstånd i fråga om straffets längd.

SD vill avskaffa mängdrabatten
Tidigare har Sverigedemokraterna genom Kent Ekeroth under flera år lagt förslag till Riksdagen om att tillsätta en utredning för hur denna straffrabatt ska kunna tas bort där istället kumulationsprincipen ska råda. Det innebär alltså att man adderar varje enskilt brotts straffvärde till varandra, vilket skulle leda till avsevärt mycket längre straff.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
543Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons