Svenskar är den nationalitet i Europa som är mest positiv till att skicka vapen till Ukraina. Det framgår av EU-kommissionens Eurobarometer, som bland annat statstelevisionen uppmärksammar.

Hela 93 procent av de svenskar som svarat på mätningen håller ”helt med” eller ”i stort med” om att det är rätt att finansiera inköp och leverans av vapen till Ukraina. Endast fem procent håller inte med, medan två procent inte vet vad de tycker.

Norrmän, portugiser, albaner och danskar kommer på plats två, tre, fyra respektive fem när man rankar dem efter hur de besvarat samma fråga. Även i dessa länder tycker invånarna, överlag, att det är rätt och viktigt att hålla igång vapenleveranserna.

Sydöstra Europa säger nej

I andra änden av skalan finns serber, bulgarer, nordmakedonier, cyprioter och slovaker. I alla de länderna är en övervägande majoritet av invånarna emot vapenleveranserna. Även i länder som Grekland, Ungern och Österrike säger de flesta nej till vapnen.

I västeuropeiska Nato-länder som Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien tycker omkring en tredjedel av invånarna att det är fel att skicka vapen till Ukraina. I Tyskland är dessutom opinionen geografiskt splittrad.

De som bor i de östra delarna av landet, det som innan 1989 var Östtyskland, är betydligt starkare motståndare än dem som bor i den västra delen.

Bland EU-länderna är det totalt sett 64 procent som stöder vapenleveranserna medan 31 procent inte gör det.

Vill inte bygga nya vapen

Samtidigt som svenskarna tycker det är rätt att finansiera och skicka vapen till Ukraina, så tycker de inte att det är lika viktigt att bygga ut vapenproduktionen eller satsa pengar på EU:s försvar. Svenskarna är i det avseendet mer pacifister än genomsnittet i EU.

Litauen, Polen och Portugal är istället de tre länder i Europa där invånarna vill satsa mest på upprustning och utökad vapenproduktion i EU.

Även ungrarna, som är skeptiska till västmakternas vapenleveranser till Ukraina, tycker det är bra att satsa pengar för att försvara unionens gränser.