I maj låg det svenska EU-stödet på rekordhöga 61,9 procent. I den senaste mätningen utförd i november som SCB presenterade på tisdagen har detta sjunkit något, till 60,1 procent. Samtidigt minskar motståndet mot euron.

60,1 procent är det nästa högsta resultatet som uppmätts sedan mätningarna inleddes på 1990-talet.

I maj låg andelen som sade nej till ett svenskt EU-medlemskap på 13,3 procent och i den nya mätningen på 15,6 procent. Andelen som inte vet har endast ändrats marginellt.

I november 2018 låg andelen som sa ja på 58,6 procent.

Euron vinner mark

Medan stödet för EU-medlemskapet är rekordhögt försvagas det starka svenska motståndet mot euron något.

I maj sa 66 procent nej och i november 62,5 procent – de som säger ja låg i somras på 19,3 procent mot 21,4 procent idag.

För ett år sen sa 68 procent nej och 18,6 procent ja.

Rekordåret 2012 sa drygt 82 procent nej till euron.