Efter tvångsbussning av skolelever från och till ”utsatta” invandrarområden och inskränkningar i hur friskolor får anta elever, filar den socialdemokratiska regeringen nu på nya tvångslagar som man hoppas ska bryta den etniska segregation som man själv genom decennierna orsakat med sin migrationspolitik. Enligt det senaste lagförslaget ska staten eller kommunen kunna tvångsköpa villor i välbeställda svenska områden för att placera ut invandrare där.

Om exproprieringslagen klubbas kommer en villa i ett svenskdominerat område som läggs ut till försäljning att kunna köpas upp av staten eller kommunen, oavsett säljaren vill det eller inte. Vad staten/kommunen med skattebetalarnas pengar får betala beror på vad säljaren begärt som utgångspris eller vilka bud som har lagts på fastigheten.

Staten/kommunen ska efter tvångsköpet, utan hänsyn till de regler för bygglov som gäller för andra, kunna riva villan och bygga ett flerfastighetshus på tomten vars lägenheter sedan hyrs ut förmånligt och öronmärkt till migranter. Man kan också behålla villan och hyra ut den på motsvarande sätt.

Ska minska och motverka segregation

Den som för regeringens räkning tagit fram lagförslaget är bostadsminister Johan Danielsson (S). När förslaget nyligen kommunicerades till allmänheten motiverades det med att det skulle bidra till att ”minska och motverka segregationen”.

Tvångsexpropriation av privatägda villor och småhus av det här slaget har funnits tidigare. Det som är nytt är att de som kritiker menar totalitära maktbefogenheterna motiveras med migrations- och integrationspolitiska argument.

Den senaste lagen av det slaget stiftades av Socialdemokraterna 1967 och gällde fram till 2010 då den, under protester från S,V och MP avskaffades av den ickesocialistiska majoritet som då fanns i riksdagen. Men nu vill S-regeringen återinföra den.

Någon bortre gräns anges inte för hur stor andel av villorna som staten/kommunen ska kunna köpa upp i ett bostadsområde och förvandla till migrantbostäder. Om det sker på bred front kan det innebära att brist på villor uppstår och att villapriserna skjuter i höjden. Färre familjer kan då förverkliga sin dröm om ett eget villaboende.

I de områden där staten/kommunen varit aggressiv med att tvångsköpa upp villor kan värdet i stället rasa om de sociala problem som är förknippade med många migrantgrupper breder ut sig också här. Det innebär att staten kan köpa fler villor billigare men att villaägaren förlorar pengar.

Villaägarnas riksförbund kritiska

På Villaägarnas riksförbund är man starkt kritisk till lagförslaget och räknar även upp en rad andra nackdel med en sådan lag. När en sådan lag fanns innebar det inte sällan att husaffärer med konsekvenser för både säljare och köpare fördröjdes i flera månader och ibland år till följd av att statens/kommunens långsamma byråkratiska kvarnar först skulle mala klart och beslut tas som sedan kunde överklagas om huruvida man skulle utnyttja sin expropriationsrätt eller inte.

Riksförbundet undrar också varför de politiska makthavarna ska behöva tillägna sig ytterligare maktbefogenheter på området än de man redan har. Det finns redan en mer allmän expropriationsrätt och man har oftast mer pengar att buda med än privatpersoner för att köpa upp fastigheter på marknaden även utan den nya tvångslagen.

Kritikerna reagerar också på att det finns ett inslag av vänsterideologi i förslaget där villaägare betraktas som en privilegierad vit grupp som ska klämmas åt till förmån för gruppen ”utsatta” migranter. Villaägarnas riksförbund konstaterar att profilen på det svenska bostadsbyggandet har en tydlig slagsida mot att bygga flerfamiljshus. Detta trots att villa är den mest efterfrågade bostadsformen.

I en debattartikel skriver Villaägarnas riksförbunds jurist Lena Södersten att det ”på bostadsmarknaden råder någon slags omvänd verklighet. Vad människor efterfrågar och vad som byggs är två olika saker” och att orsaken till det står att finna i att byggandet till stor del styrs av regeringens ideologi.

Bostadsminister Johan Danielsson (S) hävdar i en replik att kritikerna fått lagförslaget helt om bakfoten. Han hävdar att regeringens bostadspolitiska ambition, även om den nya tvångslagen går igenom, är att det ska bli fler villor, inte färre. Exakt hur statens/kommunens rätt att expropriera vill för att riva dem och bygga hyreskaserner ska få den effekten förklaras emellertid inte.