Fallet med KTH-studenten visar på hur Sverige motarbetar yttrandefrihet. Det menar den danske journalisten Morten Uhrskov Jensen.

För ett par veckor skrev Fria Tider en artikelserie om Felix, en student på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, som hotades med avstängning efter att ha tagit fram ett faktablad om invandrares överrepresentation vid sexbrott.

Kort därpå blev han anklagad för att vara både ”rasist” och ”nazist” och blev utfryst av studiekamraterna.

Under en föreläsning kom två lärare, utbildningsledaren Anders Lindström och jämställdhetssamordnaren Anna Josefsson, plötsligt in i salen och gjorde klart att de såg allvarligt på det inträffade samt lovade att ”agera direkt”.

I ett inspelat samtal med skolans studievägledare Annelie Fredriksson erkänner hon att ett disciplinärende egentligen inte är befogat men att hon är rädd för att få negativ publicitet i media, som ska ha varit på skolan och ifrågasatt varför ärendet inte gått vidare.

Den sista uppdateringen i fallet är att disciplinärendet lagts ned, istället blir det Felix som nu kommer att ta fallet vidare genom att via sitt juridiska ombud anmäla KTH till JO alternativt kräva skadestånd av staten. Han planerar även att polisanmäla de ansvariga bakom disciplinärendet för tjänstefel.

Dansk uppmärksamhet

Morten Uhrskov Jensen på Jyllands-Posten uppmärksammade tidigare i april fallet.

Enligt Jensen visar behandlingen av Felix, och den planerade grundlagsändringen, att man i Sverige systematiskt bekämpar yttrandefriheten och tillgången på information.

Jensen konstaterar även att det är tack vare alternativ media som fallet Felix blivit känt.