➤ På torsdagen möttes försvarsministrarna från de länder som ingår i den USA-ledda koalitionen som bekämpar terrorgruppen Islamiska staten, där man bland annat avhandlade vad som ska ske efter att IS besegrats.

Enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S) har Sverige lovat att ge nästan en miljard kronor till Iraks återuppbyggnad.

– En insats på ungefär 100 miljoner euro mellan 2017-2021 som handlar om institutionsbyggande och demokratiskapande åtgärder. För vi måste också på olika sätt verka för att skapa en framtid för folket i den här regionen, säger Hultqvist till SR.

En svensk styrka på 70 personer finns idag på plats i Irak där man utbildar stridande trupper i Kurdistanregionen i norra Irak, vilket kommer att fortgå och insatsens geografiska mandat har utökats.

I en proposition från regeringen skriver man att den svenska insatsen i Irak ska fortsätta fram till och med december 2018.