Sveriges samlade privata förmögenhet blir allt mindre. Det framgår av en internationell mätning från det sydafrikanska forskningsinstitutet New World Wealth.

Svenskarnas samlade förmögenhet var tre procent lägre 2017, det vill säga förra året, jämfört med 2007. I stort sett hela Västeuropa har enligt mätningen blivit fattigare de senaste tio åren.

Bortsett från krigshärjade länder som Syrien, Irak och Libyen är Venezuela det land som haft sämst ekonomisk utveckling sedan 2007. Där har befolkningens samlade förmögenhet nästan halverats. På andra plats kommer Grekland följt av Italien och Spanien på en delad tredjeplats. Sverige hamnar på plats 14 över länderna med sämst ekonomisk utveckling.

Istället är det framförallt i Asien som den ekonomiska tillväxten tagit fart det senaste decenniet. Vietnam toppar listan med en tillväxt av invånarnas samlade privata förmögenhet under perioden på hela 210 procent. Kina, Mauritius, Etiopien, Indien, Sri Lanka, Panama och Uruguay är även de länder som går starkt framåt. I alla de länderna har invånarnas samlade förmögenhet minst fördubblats sedan 2007.

Men det är inte bara länder i tredje världen som har en stark ekonomisk tillväxt. Australiensarna har exempelvis blivit hela 83 procent rikare sedan 2007 medan invånarna på Nya Zeeland numera har en 90 procent större förmögenhet jämfört med för tio år sedan. Även länder som Malta, Sydkorea, Israel, Monaco och USA ser ett stark ekonomiskt uppsving.

Om man enbart tittar på förra året så sticker östeuropeiska länder som Polen och Ungern ut från den europeiska trenden. I de båda länderna ökade den samlade privata förmögenheten med 20 respektive 14 procent under 2017. Även Malta, Monaco, Luxemburg och Schweiz hade en stark tillväxt ifjol. Tillväxten i Polen och Ungern beror enligt mätningen inte minst på en stark utveckling för börsen under 2017 i de båda länderna.

Rika flyr Europa

Enligt samma mätning flyttar fler och fler så kallade High-net-worth individuals (HNWI:er) från Europa. En HNWI är en person som har en nettoförmögenhet utöver värdet på den egna bostaden som uppgår till minst en miljon dollar.

Framförallt är det Storbritannien och Frankrike som dessa människor flyttar ifrån för att istället bosätta sig i länder som Australien, USA eller Kanada. Även Förenade arabemiratet, Karibien, Israel och Nya Zeeland lockar till sig förmögna människor. Schweiz bryter av från den europeiska trenden som ett land som lockar till sig fler rika människor än det är som flyttar därifrån.

New World Wealth har en databas med över 150 000 HNWI:er världen över som man håller koll på. Anledningen är att den kategorin av människor är en stark indikator på tillståndet i ett land. Forskningsrapporten förklarar det såhär:

”Om ett land förlorar ett stort antal HNWI:er till migration, så är det troligen på grund av allvarliga problem i det landet (t.ex kriminalitet, bristande affärsmöjligheter, religiösa motsättningar osv.) Omvänt gäller att länder som attraherar HNWI:er tenderar att vara väldigt välmående och ha låg brottsfrekvens, bra skolor och bra affärsmöjligheter.”

Skandinavien inte tryggt för kvinnor

Samma mätning innehåller även ett ”Woman safety index” som listar världens tio tryggaste länder får kvinnor att bo i. Australien toppar listan följt av Malta, Island, Nya Zeeland, Kanada, Polen, Monaco, Israel, USA och Sydkorea.

Indexet fick viss medial uppmärksamhet förra månaden eftersom Sverige inte finns med på listan. Faktum är att inget skandinaviskt land finns med på den. De europeiska länder som lyckas kvala in är Malta, Island, Polen och Monaco.

Faktorer som forskarna tittat på när de studerat hur pass säkert ett land är för kvinnor är våldtäkter, kvinnoslaveri, trafficking och annat våld mot kvinnor såsom misshandel och syraattacker.

Många svenskar undrar över hur pass tryggt Sverige är för kvinnor att bo och leva i jämfört med andra länder. Andrew Amoils har en bakgrund som analytiker på bland annat JPMorgan Chase samt Royal Bank of Scotland och är numera chefsforskare på New World Wealth:

– Vi var tvungna att utesluta ett stort antal marknader på grund av opålitlig eller ojämförlig data, så det är svårt att säga exakt var Sverige hamnar på listan, säger han till Samhällsnytt.

– För tillfället är topp tio allt vi släpper.

Sveriges kvinnor får alltså nöja sig med att veta att Sverige inte är ett av världens tio tryggaste länder att bo i som kvinna.

Australien ett framtidsland

New World Wealth siar även om framtiden och tror på en fortsatt stark ekonomisk utveckling för länder som Indien och Kina. Fram till 2027 tros de båda ländernas samlade privata förmögenheter ha växt med 200 respektive 180 procent.

I Västvärlden är det Australien som sticker ut med en beräknad förmögenhetsökning på 70 procent de kommande tio åren. Även Japan, Kanada och USA tros växa starkt under decenniet.

New World Wealth tror även på tillväxt i Europa för länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien.