När Transparency International presenterar sitt senaste korruptionsindex för 2022 får Sverige den sämsta placeringen på över ett decennium och är sämst i Skandinavien.

I årets mätning hamnar Danmark på första plats och är således det land i världen med minst upplevd korruption. På en delad andra plats kommer Finland och Nya Zeeland följt av Norge. På fjärde plats hamnar Sverige tillsammans med Singapore.

– Den här sjunkande trenden som varit och att man hamnar på den lägsta nivån just i år talar mer i riktning för vad vi har sett sedan 2012. Vi har också sett en del saker som hänt i det svenska samhället som påverkar upplevd korruption i offentlig sektor, säger Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige, till TT.

Åshuvud pekar ut frågan om partifinansiering och otillåtna anonyma bidrag som en av de saker som stack ut mest negativt när man tittade på synen på det svenska demokratiska systemet, partiernas trovärdighet och medborgarnas tillit till förtroendevalda.

Ny situation

Enligt Transparency International Sverige är frågor som gäller exempelvis upphandling ett av de stora svenska riskområdena, och frågor kring jäv och intressekonflikter är viktiga att följa mer noggrant, menar han.

Samtidigt konstaterar Åshuvud att situationen i dag är en helt annan.

– Den otillåtna påverkan ser helt annorlunda ut i dag än för tio år sedan.

I botten av listan hamnar Somalia följt av Syrien och Sydsudan.