oresundsbron-bild-hakan-dahlstrom-flickr

Öresundsbron. Bild: Håkan Dahlström.

InrikesUtrikes

Sverige avskräckande exempel i coronabekämpning

Publicerad 3/26/2020
Annons

Det har på senare år talats mycket om ”Sverigebilden” – hur synen på Sverige i omvärlden de senaste decennierna gått från hyllat föredöme till avskräckande exempel. Tidigare har kritiken i huvudsak handlat om sådant som en exceptionell invandrings- och genuspolitik men nu tillkommer ett nytt område – Sveriges udda sätt att bekämpa coronaepidemin.

I Danmark är oron stor bland framför allt äldre i riskgrupper över att i vård och omsorg utsättas för pendlande personal från Sverige. Förtroendet för den som man uppfattar det nonchalanta svenska sättet att hantera coronakrisen är lågt.

Hundratals personer bosatta i Sverige arbetar inom äldrevård och -omsorg på motsatta sidan Öresund. Äldre danskar upplever inte att regering och myndigheter i Sverige tar coronaepidemin på lika stort allvar som i Danmark. Oron över att smittas av de svenska gästarbetarna är därför stor.

– De är oroliga för den svenska vårdpersonalen, bekräftar Bjarne Hastrup, som är ordförande i folkhälsoorganisationen Ældre Sagen.

Formellt gäller samma riktlinjer för att undvika smitta för gästarbetare från Sverige som för inhemsk dansk personal, även när de befinner sig i Sverige. Att så sker är det emellertid många som inte litar på mot bakgrund av att dens venska Folkhälsomyndigheten med hårt kritiserade Anders Tegnell i spetsen tonat ned riskerna och att restriktionerna i Sverige är betydligt svagare än i Danmark och flertalet andra länder.

Vill att gästarbetare från Sverige coronatestas

Ældre Sagen, som för talan för de många oroliga äldre i vård och omsorg, har nu uppvaktat den danska regeringen med krav på att gästarbetarna, mot bakgrund av den bristfälliga restriktionerna i Sverige, ska coronatestas.

– Det minsta vi kan begära är att all svensk vårdpersonal som arbetar i Helsingör, men bor i Sverige, ska testas för coronaviruset. Vi har många kunder på äldreboenden som är väldigt bekymrade. De är gamla, är i riskgruppen och deras trygghet måste säkras, berättar Hastrup i en kommentar till SVT.

En av de saker som bekymrar många danskar är bristen på krav på så kallad social distansering i Sverige. Här tillåts fortfarande folksamlingar på 500 personer medan man får samlas högst 10 personer i Danmark. Det innebär stora skillnader i risken för smittspridning. I flera andra jämförbara länder, exempelvis Tyskland, Storbritannien och Polen är det endast tillåtet att mötas två personer åt gången.

Vidare är i princip alla restauranger i Danmark igenbommade medan många i Sverige fortfarande tillåts hålla öppet. Det är inte bara bland de äldre i Danmark som den negativa Sverigebilden kopplad till corona har etablerats. Även politiker uttrycker nu farhågor och förståelse för oron över att Sveriges mer tillbakalutade attityd till smittobekämpning ska drabba det danska folket.

– Det är helt förståeligt att det finns en oro med tanke på hur stora skillnader det finns mellan Danmark och Sverige, förklarar exempelvis borgerliga Venstres Johannes Hecht-Nielsen, som även är ordförande i Omsorgsnämden i Helsingör.

Pendlande svenskar själva kritiska

Att det inte bara handlar om ogrundad dansk ryktesspridning om svenskar bekräftas av att farhågorna delas även av svenskar som arbetar i den danska vården och omsorgen. Här tycker man inte att ansvariga i Sverige tar situationen med corona på tillräckligt allvar.

En av dem är Anette Holm. Hon berättar att hennes danska kollegor är oroliga över hennes pendlande och uttrycker själv kritik över att hon inte fått någon information från myndigheterna i Sverige huruvida hon kan fortsätta följa de mer generösa svenska reglerna eller ska anpassa sitt liv till de hårdare danska.

– Vissa kollegor är lite oroliga för att jag pendlar från Sverige. Men jag har inte fått några direktiv om hur jag ska förhålla mig till de danska riktlinjerna hemma i Sverige. Jag är en av de som tycker att Sverige inte tar situationen på tillräckligt stort allvar, säger Anette Holm.

Dubbla budskap från svenska myndigheter

Många förundras också över hur olika företrädare för svenska myndigheter med ansvar för bekämpning av coronaepidemin ger helt olika besked om hur allvarlig situationen är.

Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör, Björn Eriksson, förklarade i ett ödesmättat utspel vid en presskonferens på onsdagen att ”stormen är över oss” – detta efter att 18 personer dött i corona i huvudstaden på ett dygn. Ungefär samtidigt deklarerade Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog, Anders Tegnell, att ”läget är stabilt” och menade att det inte finns skäl för ökad oro.

Sverige ”ett svart hål för coronaviruset”

I Kina, där coronaepidemin startade och viruset tros ha sitt ursprung, har hårda metoder mot smittspridning lett till att man gått från att vara det svårast drabbade landet i världen till att flera dagar i följd inte ha haft ett enda nytt bekräftat nytt coronafall.

Den ”svenska modellen” grundad i huvudsak på frivillighet för medborgarna ger man i Kina inte mycket för. Sverige beskrivs här som ”ett svart hål för coronaviruset”.

Ovilligheten i Sverige mot att stänga skolor för att stoppa spridningen av det dödliga viruset bland barn är också något som ifrågasätts i omvärlden.

I länder som Grekland, Frankrike, Italien och Spanien råder utegångsförbud för alla aktiviteter utom de helt nödvändiga såsom att handla mat, gå till apoteket och besöka vårdgivare. Att bryta mot förbuden kan ge böter och i vissa fall även fängelse.

Svenska epidemiologer: ”Farligt att stanna hemma”

I Sverige har man nöjt sig med att ge rekommendationer. Det är tillåtet att gå på restaurang, gym, bio och teater samt andra föreställningar med upp till 500 personer i publiken. Myndigheterna uppmanar samtidigt på frivillig grund till att hålla ett socialt avstånd på 1,5 till 2 meter till andra personer, något som ofta inte är möjligt i dessa sammanhang och andra ignorerar.

I övrigt nöjer man sig i Sverige med att rekommendera den som är sjuk att stanna hemma och övriga att tvätta händerna. I statstelevisionens Agenda uttryckte nuvarande och tidigare statsepidemiolog Anders Tegnell respektive Johan Giesecke hållningen att det är farligare för folkhälsan att sitta inne hela tiden och att medborgarna bör ge sig ut i vårsolen på picknick.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1059Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons