Arbetsförmedlingen

Bild: Camilla Veide.

InrikesUtrikes

Sverige ett av få EU-länder där arbetslösheten ökar

Publicerad 7/1/2019
Annons

Det av den svenska regeringen utlovade målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 ter sig alltmer ouppnåeligt. De senaste siffrorna från Eurostat visar att Sverige sticker ut i motsatt riktning, som ett av de få länder i EU där arbetslösheten inte minskar utan ökar.

Arbetslösheten i Sverige låg i maj i år enligt Eurostats sätt att räkna på 6,3 procent. Det är en något högre siffra jämfört med samma månad förra året och förpassar Sverige till en minoritetsgrupp på bara fyra av EU:s totalt 28 medlemsländer där arbetslöshetssiffrorna går åt fel håll.

Enligt SCB drivs Sveriges arbetslöshetssiffror upp markant till följd av den förda invandringspolitiken. Arbetslösheten är fyra gånger så hög bland utrikes födda (15,5 procent) som bland inrikes födda (3,8 procent).

Arbetsförmedlingen räknar på ett annat sätt och anger arbetslösheten bland utrikes födda till hela 19 procent men uppger samtidigt att det är en minskning med två procentenheter från 21 procent för ett år sedan. Man påtalar samtidigt att minskningen i hög grad beror på stödåtgärder, dvs skattesubventionerade anställningar och andra arbetsmarknadsprogram.

SCB påpekar som en kommentar till sina siffror att dessa ska läsas i beaktande av att ”gruppen utrikes födda är diversifierad och beroende på hur man delar in den ser bilden väldigt olika ut”.

Det innebär förtydligat att arbetslöshetssiffran för utrikesfödda hålls nere genom att man i gruppen vid sidan av de asylrelaterade invandrarna också inkluderar personer födda i bland annat Norden, Västeuropa, USA och Östasien bland vilka arbetslösheten är mycket låg.

På motsvarande sätt dras siffran för inrikes födda upp genom att gruppen vid sidan av etniska svenskar också inkluderar andra generationens invandrare där arbetslösheten är mycket hög.

Enligt SCB har arbetslösheten bland svenskar minskat det senaste året medan den tvärtom ökat bland invandrare. Arbetsförmedlingen hävdar å sin sida att arbetslösheten minskat även bland utrikes födda.

Sverige har lång väg att gå för att komma ned till den av regeringen utlovade EU:s lägsta arbetslöshet, en plats som för närvarande innehas av Tjeckien med 2,2 procent. Den högsta arbetslösheten av EU-länderna har Grekland med 18, 1 procent.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1173”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons