Konjunkturinstitutet (KI) meddelar att den svenska ekonomin går in i en lågkonjuktur 2023 och det beräknas vara fram till minst 2025.

Arbetslösheten stiger till över åtta procent under 2023 och utsikterna är dystra för BNP. KI gör bedömningen att det kommer ta tid för den svenska ekonomin att återhämta sig. Det framgår av rapporten Konjuktursläget som presenterades på tisdagen.

LÄS ÄVEN: Norsk ekonomi går om svensk

KI rapporterar att svenska hushåll är mer räntekänsliga än hushåll i andra länder. Detta på grund av hög belåningsgrad och korta räntebindningstider.

Hushållen pressas från flera håll och deras reala disponibla inkomster minskar både 2022 och 2023. De drar därför ner på konsumtionen under den kommande vintern och våren. Det tar därefter tid för ekonomin att återhämta sig och lågkonjunkturen förväntas vara till och med 2025

LÄS ÄVEN: I rödgröna elkrisens Sverige – Anders har tio grader inomhus

Vidare bedömer KI att Riksbanken kommer att tvingas höja styrräntan i februari 2023 med 25 punkter, vilket blir 2,75 procent.

LÄS ÄVEN: Kraftigt ökade levnadskostnader på bara ett år