Sverige har länge verkat för att alla EU-länder måste ta emot invandrare i en solidarisk omfördelning. Nu tvingas Sverige ge upp detta om det ska gå att komma fram till en gemensam migrationspolitik.

Det är SR Ekot som kommer med uppgiften efter att ha varit i kontakt med flera ”bedömare”.

Frågan om hur EU ska få till en gemensam syn på hur man ska hantera strömmen av migranter till unionen har varit på tapeten länge. Men hittills har det inte gått att enas och den förra EU-kommissionen lämnade för någon månad sedan Bryssel, utan att ha lyckats få igenom de sju rättsakter på migrationsområdet som de arbetat fram.

Sveriges väg inte framkomlig

Sveriges linje har hela tiden varit att alla länder måste vara med och ta emot invandrare. Ekot rapporterar att flera bedömare säger att detta inte är en framkomlig väg. Många länder, med Ungern i spetsen, har varit bestämda med att inte låta invandringen förstöra deras länder på det sätt som de anser att länder i väst blivit.

LÄS ÄVEN: Fiasko för regeringens utbildningsplikt för nyanlända

Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson säger att det är en knepig fråga och undrar om det inte finns andra sätt.

– Är det absolut oundgängligt att varje medlemsland också fysiskt tar emot asylsökande, eller finns det också andra sätt? Det där är en politiskt knepig fråga och det är inte min sak att värdera hur långt Sverige kan gå, men jag tror att det blir diskussionerna kring den frågan som avgör om vi lyckas nå en överenskommelse, säger han till Ekot.

Ylva Johansson ansvarar för frågan

Det är EU:s nya migrationskommissionär Ylva Johansson som nu har uppgiften som hennes företrädare alltså misslyckades med.

LÄS ÄVEN: Ljög om ökning av sexbrott i Sverige efter hög invandring – får ansvar över- får ansvar över EU:s migrationsfrågor

Just nu pågår förhandlingar om EU:s nästa långtidsbudget som handlar om de ekonomiska ramar som ska gälla i unionen i sju år framåt. En tanke är att de som tar emot många invandrare ska få extra pengar ur budgeten, pengar som de länder som inte vill ta emot flyktingar får vara med och betala.

– Budgeten kommer att vara ett viktigt instrument i en eventuell lösning, vilket gör att jag inte tror att vi har någon lösning på migrationsfrågan förrän vi har kommit överens om flerårsbudgeten, sa Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson till Ekot.