Sedan 2005 har SEB mätt attityden till diverse välfärdsfrågor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Man har i årets upplaga även kartlagt vid vilken ålder svenska folket vill gå i pension, vilken ligger ca 3 år lägre än den förväntade pensionsåldern.

I samband med Välfärdsbarometern presenteras även Välfärdsindex, en mätning som kartlägger människors attityder kring de mest centrala delarna i välfärdssystemet. Även om skillnaden mot förra årets mätning är ytterst marginell, ökar indexet för femte året i rad och landar på 52 – en siffra som dock ligger en bra bit efter grannländerna som alla hamnar närmare 60.

Högst betyg i Sverige får tandvården och vård av hög kvalitet, lägst betyg får nivån på a-kassan, pensioner, äldreomsorg och assistans för att komma tillbaka till arbetslivet.

Mest nöjd i Norden med vårdens kvalitet är man i Norge med ett Vårdkvalitetsindex på 78, vilket också är årets högsta notering av alla välfärdsområden i alla nordiska länder.

Bara på området föräldraförsäkring ger svenskarna ett avsevärt högre betyg än i grannländerna. Svenskarna är även kritiska till den extra familjeveckan, en tredjedel anser att den kommer påverka kvinnors ekonomiska situation i förhållande till män negativt.

Pensioner
Enligt Välfärdsbarometern vill svenskarna gå i pension i snitt vid 63,8 års åldern. Den förväntade pensionsåldern ligger dock på 66,9 år.

– Den politiska överenskommelsen om höjd pensionsålder innebär att svenskarna måste gå i pension senare än vad de i snitt vill, konstaterar SEB:s privatekonom Jens Magnusson.