befolkningsförändring-EU

Diagram: Europaportalen.

InrikesUtrikes

Sverige i tätstrid i EU:s invandringsdrivna befolkningsökning

Publicerad 7/15/2018
Annons

Förra året hade Sverige den tredje största befolkningsökningen av alla länder i EU och passerade gränsen 10 miljoner invånare. Befolkningsökningen i såväl Sverige som EU som helhet kan till största delen tillskrivas utomeuropeisk invandring.

Sveriges befolkning ökade, enligt siffror från EU:s statistikorgan Eurostat, förra med 1,24 procent och hamnar därmed på en tredjeplats i EU:s befolkningsökningsliga.

I statistiken skiljer man på ”naturlig befolkningsförändring”, som är skillnaden mellan antalet födda och döda i landet, och ”migrationsdriven befolkningsförändring”, som är skillnaden mellan hur många personer som invandrar till och utvandrar från ett land.

För såväl Sverige som EU som helhet är det migrationen som är den dominerande faktorn bakom befolkningsökningen. Befolkningen har i snitt ökat hela fem gånger mer beroende på invandring än på grund av ett plus mellan födda och döda.

Eurostat-siffrorna ger dock inte hela svaret. I den statistik som redovisas görs ingen differentiering av barnafödande inom olika grupper och inte heller mellan olika typer av invandring.

Av andra undersökningar framgår dock att barnafödandet är väsentligt högre inom vissa invandrargrupper än landets inhemska befolkning. EU-länder som haft hög utomeuropeisk invandring kan därför också skenbart uppvisa en högre ”naturligt befolkningsförändring” trots att denna till största delen också är invandringsrelaterad.

Beträffande såväl total som invandringsdriven befolkningsökning hamnar Luxemburg långt före Sverige och toppar EU-ligan. Invandringen till Luxemburg är emellertid av ett väsentligt annat slag än den till Sverige.

Invandringen till Luxemburg utgörs till helt dominerande del av andra EU-länders medborgare och dessutom sådana som är välutbildade och har god ekonomi. Den utomvästliga asylrelaterade invandringen är starkt begränsad. I Sverige råder närmast det omvända förhållandet.

Ett annat EU-land som under 2000-talet haft en högre befolkningsökning än Sverige är Irland. Den irländska befolkningsökningen skiljer sig dock från den svenska genom att den ”naturliga befolkningsförändringen” dominerar starkt över den migrationsrelaterade. En förklaring till det är den kristet katolska syn på preventivmedel och abort som präglar det irländska folkets värderingar.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons