Sverige saknar civila beredskapslager med livsmedel och andra nödvändiga produkter. Samtidigt saknar sjukvården en plan för krig.

I fjol publicerade Livsmedelsverket en rapport i vilken man konstaterade att i stort sett alla svenska beredskapslager avvecklades under 1990-talet. När pandemin sedan kom började regionerna säkra tillgången på läkemedel och sjukvårdsmaterial, men när det gäller livsmedel saknas beredskap.

Livsmedelsverket har fått i uppdrag att stärka beredskapen. Nu varnar man för att vid en säkerhetspolitisk kris i i närområdet ”kan tillgången på mat minska och svält kan bli en realitet i Sverige”.

– Det går ut på att man ska säkerställa försörjningen vilket ju rimligtvis betyder någon form av lagerhållning, säger Jan-Olof Olsson, handläggare inom försörjningsberedskap på MSB, till DN.

Sjukvården

Den svenska sjukvården ska klara tre månader av intensiva attacker och många skadade, men i en rapport från Socialstyrelsen framgår att vården saknar en plan för hur ett krig ska hanteras.

Enligt Socialstyrelsens ställföreträdande krisberedskapschef Taha Alexandersson har det civila försvaret i likhet med det militära haft en strategisk time out, men nu ska arbetet vara på väg att återupptas.

– Nu gäller det att kavla upp ärmarna och köra i gång och inte översköljas av hopplöshet, säger hon.