Enligt Riksrevisionen är Sverige inte redo att hantera stora framtida mängder av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad och man uppmanar nu regeringen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten att vidta åtgärder.

I takt med att antalet solenergi- och vindkraftsanläggningar växer snabbt i Sverige, växer också de framtida mängderna uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad som måste tas om hand.

LÄS ÄVEN: Vindkraftblad kan inte återvinnas – slängs i stora markdepåer

Riksrevisionen har granskat hur väl förberett Sverige är för att dessa produkter ska kunna återanvändas eller materialåtervinnas så långt som möjligt. Resultatet blev att ansvariga myndigheter inte har sett till att materialen kan hanteras enligt avfallshierarkin.

– Statens styrmedel är inte tillräckliga för att se till att de växande mängderna uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad kommer att hanteras effektivt, säger riksrevisor Helena Lindberg till Dagens Juridik.

Tydligare regler

Avseende solcellspaneler är det främsta problemet att producentansvaret för elutrustning inte säkerställer att uttjänta solcellspaneler kommer att samlas in för att behandlas. Och för vindturbinblad är det idag inte känt hur de blad som monteras ned ska hanteras.

Regeringen rekommenderas att se över vilka författningsändringar som kan göras för att reglerna ska bli tydliga.

LÄS ÄVEN: Förbrukade vindkraftsblad ett allt större miljöproblem