På söndagen avslöjades nya dokument från Gränspolisen som visar på stora brister i Sveriges gränsskydd. En nationell utbildare vid avdelningen kommenterar uppgifterna och förklarar att nuvarande kontroller är ”nästintill verkningslösa”. Det framkommer bland annat att Arlanda flygplats nattetid ofta saknar en utbildad operativ chef som ska ansvara vid allvarlig händelse.

I september förra året uppmärksammades en Schengenrapport, i vilken konstaterades att svenska gränskontroller är dåligt bemannade och att personalen saknar tillräcklig utbildning för att upptäcka falska pass och andra slags förfalskade dokument. En gränspolis beskrev det som ”rena Kalle Anka-verksamheten”.

Nu visar nya dokument från Gränspolisen att Sveriges största flygplats, Arlanda norr om Stockholm, under sena nätter ofta saknar utbildade operativa chefer som ska ansvara över gränsverksamheten. Istället är det vanliga ordningspoliser utan tillräcklig kompetens som hanterar arbetet, rapporterar Kvällsposten.

LÄS ÄVEN: Gränspolisen slår larm: ”Vi har allt annat än kontroll”

Enligt uppgifter till tidningen saknar Arlanda flygplats dessutom en ordentlig lokal handlingsplan för införande av inre gränskontroll i händelse av exempelvis ett terrorattentat.

Sasa Ristic är nationell utbildare vid Gränspolisen och arbetar även vid gränskontrollen på Arlanda flygplats. Ristic förklarar att ”det är oerhört allvarligt om ett arbetspass inte kan bemannas upp med en operativ chef”. Det är nämligen en person med den befattningen som ska ansvara vid allvarlig händelse och har befogenhet att stänga den yttre gränsen.

Ett internt e-postmeddelande inom Gränspolisen vid Arlanda flygplats visar hur en medarbetare gör narr av kompetensbristen:

”Tänkte föreslå till Räddningstjänsten i Sigtuna kommun att onsdagsnätter behövs ingen utbildad brandman då det sällan statistiskt händer något på dessa nattpass. Istället kan telefonen kopplas om till Taxi 020 och där man utrustat en bil med en 5 kilos pulversläckare. Vid eventuell större händelse såsom höghusbrand så kan man ju alltid vänta 6 timmar tills dagpasset kliver på.”

Gränspolis: ”Verkningslösa” kontroller
Den inre gränskontrollen på Arlanda flygplats innebär i dagsläget kontroller av några utvalda flyg veckovis. Enligt Ristic är dessa ”nästintill verkningslösa”. Det är kontroller som enligt uppgift genomförs av vanlig ordningspolis som saknar utbildning i gränskontroll och dokumentkunskap.

LÄS ÄVEN: Rapport: Sverige har en av Europas sämsta gränskontroller – hemlighölls innan valet

Gränspolischef: ”Behövs mest dag och kväll”
Att gränskontrollen vid Arlanda flygplats brister är emellertid något som gränspolischef Lisa Ström tillbakavisar. Hon anser att inom alla verksamheter måste man prioritera sina resurser.

– De operativa cheferna behövs mest dag och kväll, då behoven är större, förklarar Ström.

Kritiker avsätts
Efter höstens avslöjanden om brister och kritik från medarbetare som vädjar efter förbättring har flera gränspoliser avsatts och omplacerats.