I takt med att Uppsala får allt fler invånare ökar också behovet av el. Kommunens elnät är i dagsläget mycket ansträngt. Nu ska man lösa problemet – med jättelika batterier. Det rapporterar SVT.

Elnätet i Uppsala kommun behöver avlastning. Ett batterilager ska börja byggas i år och kommer att bestå av tolv containrar med batterimoduler och en container med en kontrollanläggning. Batterilagret fungerar som en powerbank och är kopplat till elnätet.

– När elförbrukningen i staden är lägre så laddas batterilagret, och elen kan sedan användas som reserv om det uppstår en kapacitetsbrist, säger Peter Söderström, innovationschef vid Vattenfall eldistribution.

Landets elledningar är otillräckliga

Anledningen till att problemet uppstått är att Sveriges elledningar inte räcker till. Det påverkar den lokala elförsörjningen negativt. På grund av detta menar Uppsala kommun att man är tvungen att hitta lokala lösningar.

– Det här är en nödvändig åtgärd som inte görs en dag för tidigt. Kan vi inte försörja staden med el innebär det att vi får säga nej till företag som vill etablera sig eller nya bostadsprojekt. Så kan vi såklart inte ha det när Uppsala växer, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Vattenfall vill inte berätta vad bygget kommer att kosta, men de säger att satsningen görs i ett samarbete med Uppsala kommun. Man planerar att batteriparken ska tas i bruk under hösten i år.