Från och med den 1 januari i år höjs statsrådens löner med 3 000 kronor i månaden. Statsministern får dock ännu mer.

Det är efter ett beslut i Statsrådsarvodesnämnden som den nya lönen för statsråden i Sveriges regering hamnar på 145 000 kronor per månad.

Statsminister Magdalena Andersson (S) får ännu lite till och får ett lönelyft på 4 000 kronor, vilket gör att hennes nya månadslön landar på 184 000 kronor.

Statsrådsarvodesnämnden är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg och före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg. Sekreterare är kammarrättsrådet Cecilia Bohlin.