Som Samhällsnytt vid flera tillfällen har uppmärksammat pågår det just nu en intensiv kampanj i media för migranter som saknar rätt att stanna i Sverige och därför ska återvända hem. Sveriges Radio går nu samman med Svenska kyrkan för att i en påtryckningskampanj hävda att många av dessa migranter försöker ta sitt liv om de inte får stanna.

Tidigare i veckan uppmärksammade SR Ekot att den migrationspolitiska kommittén har lagt fram ett förslag om att den som har erhållit ett definitivt avslag på sin asylansökan inte ska få söka på nytt förrän tio år har passerat, istället för dagens fyra år.

LÄS ÄVEN: Sveriges Radios redaktör saboterade polisens utlänningskontroller – bevakar migration åt SR

Förslaget har fått Sveriges Radio att sjösätta ytterligare en påverkanskampanj, denna gång i samarbete med Svenska kyrkan för att skrämma beslutsfattare och allmänhet med påståenden om att den som trots avslag inte får stanna i Sverige kommer att försöka begå självmord.

Svenska kyrkan: ”Många försöker ta sitt liv”

Ingemar Johansson är diakon och bjuds in som expert i radioinslaget. Han hävdar att han inom kyrkan ser att ”många försöker ta sitt liv”. Johansson menar att förslaget att öka preskriptionstiden skulle öka självmordsförsöken ytterligare eftersom många enligt honom är livrädda för att återvända till sina hemländer.

Statsradion utelämnar samtidigt att ”experten” Ingemar Johansson är engagerad i asylaktivism.

Migrant vägrar följa beslut: ”Jag ska stanna”

Statsradion upplåter i inslaget även sin plattform till migranten ”Asma” som har nekats asyl i flera instanser. Hon oroar sig över att den migrationspolitiska kommitténs förslag ska komma att försvåra för migranter att upprätthålla sig illegalt i landet.

Asma berättar att hon oavsett beslut inte kommer att åka hem och att tio år som illegal blir en lång och ”jättesvår” väntan på att få söka asyl igen. Hon anklagar samtidigt Sverige för att försätta hennes liv i fara.

– Jag ska stanna. Om jag ska åka hem jag ska bli dödad. Det är stor skillnad. Kanske fyra år man kan vänta men tio det blir jättesvårt, jättesvårt, berättar Asma för SR.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan kräver amnesti för alla ’ensamkommande’ migranter

authorimage