I ett reportage SR P4 Dalarna publicerade på måndagsmorgonen avhandlas regionens klimatarbete som man påstår har misslyckats. Ett bevis för detta menar man är att ökade lokala utsläpp skulle ge lokala översvämningar. I sociala medier får det ovetenskapliga påståendet stark kritik.

Enligt SR P4 Dalarna har Region Dalarnas klimatarbete gått bakåt de senaste åren då utsläppen ökat i stället för att minska. Detta menar man i sin tur leder till klimatförändringar som ger många negativa effekter varav en är risken för fler översvämningar.

Som exempel på effekterna de lokala koldioxidutsläppen i Dalarna skulle ge i regionen tar man Dalälven som svämmade över för två år sen.

Fossilfria förkläden

Regionens mål är att minska klimatpåverkan med 75 procent jämfört med 2018 men hittills har de i stället ökat med sju procent. På Region Dalarna säger miljösamordnare Jan Olsson att ett sätt för att minska utsläppen och därmed minska risken för översvämningar är att använda fossilfria förkläden i vården, något han betonar kostar mer.

Kritik

I sociala medier får SR P4 kraftig kritik för sitt påstående.

”Dalälven har svämmat över sedan urminnes tider. Kommer ihåg en kraftig sådan ca 1993. Har absolut inget med klimatet att göra. Så dumt så klockorna stannar”, skriver en person på kanalens Facebooksida.

”De var det dummaste ja hört, vad är kopplingen mellan regionens lokala utsläpp på en 3års period och översvämning?”, skriver en annan.

”Det är inte journalistik, det är aktivism av det sämre slaget”, menar en tredje person.