➤ Förvaltningsrättens dom innebär att ärendet skickas tillbaka till MUCF för en ny bedömning.

Efter att först ha nekats statsbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), med hänvisning till att Sveriges unga muslimer (SUM) och dess medlemsorganisationer ”pekats ut som en miljö” där vissa individer inte respekterar demokratins idéer, får organisationen nu rätt av förvaltningsrätten som menar att kritiken mot SUM i medier inte räcker för att avslå ansökan om statsbidrag.

– Att vi är en organisation som inte respekterar demokratins värderingar, såsom yttrandefrihet och jämställdhet, är en väldigt allvarlig anklagelse som helt och håller saknar grund, säger SUM-ordföranden Rashid Musa till TT.

Inte heller det faktum att man bokat föreläsare, bland annat den brittiske författaren och journalisten Yvonne Ridley, som anklagas för att ha gjort uttalandet i strid med demokratins idéer räcker enligt förvaltningsrätten.

Man godkänner ej heller anklagelser om kopplingar till organisationer som Muslimska brödraskapet då man menar att den anförda bevisningen inte håller, vilket bestod av en studie av terrorforskaren Magnus Norell.

Anledningen ska vara att Norells studie är otillräcklig då den saknar källhänvisningar för påståendena som görs.