Efter att det blivit känt att många av de som dött i corona i Stockholm varit somalier börjar SVT att texta en sändning av Rapport på arabiska och engelska per dag.

Minst sex av de 15 som dött av coronaviruset i Stockholmsområdet är somalier.

– När det spreds till Sverige fanns det inte så mycket information på somaliska och många levde som vanligt, säger Jihan Mohamed, styrelseledamot i svensksomaliska läkarföreningen, till SVT.

Fem av de sex avlidna somalierna bodde i Järvaområdet i Stockholm som består av stadsdelarna Kista/Rinkeby och Spånga/Tensta.

– Jag vet inte varför just Järvaområdet sticker ut när det gäller avlidna i Covid-19, men många bor trångbott här. Flera generationer kan bo i samma lägenhet och det kan spela in. Samtidigt vet vi också att folkhälsan generellt sett är sämre i utsatta områden som Järva, säger Mohamed.

Han tror även att kulturella aspekter kan ha spelat en roll och att det inte funnits på mycket information på somaliska.

Enligt information från en Twitteranvändare som arbetat med många av de sjuka är smittkällan troligen en moské många av dem besökt.

Samtidigt uppger flera i personalen på ett Stockholmssjukhus att andelen utrikesfödda är hög bland dem som just nu vårdas på vård- och intensivvårdsavdelningarna.

Blandade reaktioner

Efter somaliernas överrepresentation bland de drabbade blev känd har många belyst problemen med parallella samhällen där man varken talar svenska eller tar del av majoritetssamhället, medan andra anser att det är statens uppgift att översätta och få ut adekvat information om smittan till samtliga invandrargrupper.

Rapport på arabiska

På SVT meddelades på måndagskvällen att det stora informationsbehovet med anledning av coronaepidemin gör att man nu tillgängliggör en daglig Rapportsändning, sändningen kl 16, översatt till arabiska och engelska.