208417
Inrikes

SVT fälls för ökänd intervju under Trumps installation

Publicerad 11/13/2017
Annons

➤ Enligt Granskningsnämnden var SVT-reporterns förhållningssätt så provokativt att det passerade gränsen för vad som kan accepteras inom ramen för kravet på opartiskhet.

I januari i år hade SVT skickat Peter Rawet till USA för att rapportera om Donald Trumps installation. En specifik intervju med en Trumpanhängare rönte stor uppmärksamhet och hånades friskt.

Begrepp rördes ihop, Trump förväxlades med Obama och frågorna var ledande. Intervjun anmäldes till Granskningsnämnden som håller med om att den stred mot kravet på opartiskhet.

Nämnden skriver att man under vissa förutsättningar kan godta att en reporter har ett kritiskt förhållningssätt.

”Enligt nämndens bedömning hade dock reportern i det nu aktuella fallet ett förhållningssätt, särskilt gentemot den intervjuade kvinnan, som var så provokativt att det passerade gränsen för vad som kan accepteras inom ramen för kravet på opartiskhet enligt sändningstillståndet. Sändningen strider därför mot detta krav”, skriver nämnden i sitt beslut.”, står det i beslutet.

SVT håller dock inte med.

Redaktionen ville att Donald Trump-supportrar skulle få utrymme att komma till tals. För att komma förbi allmänt hållna svar om att Donald Trump skulle ”göra Amerika stort igen” ställde reportern uppföljande frågor till intervjupersonerna. Att en reporter ställer kritiska och ibland provocerande frågor för att få svar innebär inte i sig en överträdelse av kravet på opartiskhet. De ibland kritiska frågorna var något som kommenterades av reportern i samband med en diskussion om stämningen på plats.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
777Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons