På tisdagen meddelar granskningsnämnden att man fäller tre program i statstelevisionen för att de strider mot kravet på saklighet. I ett fall bedöms programmet även strida mot kravet på opartiskhet.

Det första fallet handlar om ett inslag i Lokala nyheter Västmanland i december 2023 där det påstods att skattesatserna är rekordhöga på grund av att den nuvarande regeringen inte skjuter till mer pengar till kommuner och regioner. Detta anser granskningsnämnden är ett förenklat påstående som var så ofullständigt att det ”närmast framstod som en politisk ståndpunkt”.

Nämnden fäller därmed inslaget i fråga om opartiskhet och saklighet.

LÄS ÄVEN: SVT: EU-kritik är desinformation

Fall nummer två var ett inslag i Sverige idag i januari som handlade om sysselsättningsgraden för så kallade ensamkommande flyktingbarn. I påannonseringen framställdes det som att sysselsättningsgraden för de ”ensamkommande” som kom under migrantkrisen 2015 låg på 70 procent.

Detta var dock missvisande och inslaget strider mot kravet på saklighet.

Fall nummer tre var ett inslag i Rapport i januari om Indiens satsning på elbilar. I det förekom en felaktig uppgift om andelen förnybar energi i landet. Trots att man sedermera gjorde ett förtydligande anser nämnden att det inte var tillräckligt klargörande och man ser det inte som en rättelse.

Därmed strider inslaget mot kravet på saklighet.