Inför det stundande EU-parlamentsvalet går svensk stats-TV ut med att den som står i begrepp att rösta på ”fel” parti kan vara vilseledd och gå Rysslands och Putins ärenden. Man tipsar samtidigt om vilka åsikter man bör se upp med och vilka man tryggt kan rösta på.

”EU-valet närmar sig, och med det en ökad oro för påverkansförsök och spridning av desinformation”. Så skriver SVT. I det bifogade videoklippet radar man upp en rad åsikter man som väljare bör se upp med och undvika när man går till valurnan i juni.

Räknar upp åsikter som bör undvikas

Bland annat menar man att det är ”helt falskt” att hävda att ”EU planerar att införa tvingande åtgärder”. Samtidigt grundar sig åtminstone hälften av alla lagar och förordningar som stiftas i Sverige på tvingande direktiv från EU på ett sätt som många menar rimmar illa med grundlagens portalparagraf om att all offentlig makt i Sverige utgår från folket.

SVT tar upp tvångsvaccinering, att äldre fossildrivna bilar måste skrotas att hus måste klimatrenoveras och att alla måste kunna identifiera sig digitalt som exempel på desinformation som EU-kritiker sprider. I samtliga fall rör det sig dock om sådant som det finns långtgående förslag på och i flera fall redan fattade beslut.

Något annat som statstelevisionen rubricerar som desinformation är att det finns starka krafter som via EU av klimatskäl vill fasa ut köttproduktionen till förmån för insekter som föda och att den omställningen kan komma att dra undan mattan för många som lever på lantbruk idag. Rapporter, nyheter och politiska förslag i den riktningen har emellertid en längre tid kommit i en strid ström .

Mer allmänt menar SVT att det är konspirationsteorier att man i Bryssel har federalistiska överstatliga ambitioner och vill övervaka medborgarna hårdare. Inte heller här saknas fog för oro utifrån de politiska förslag som cirkulerar och i flera fall redan implementerats.

Vad som menas med ”påverkanskampanjer” inför EU-valet preciseras inte heller av SVT. Alla partier försöker hela tiden att påverka väljarna och i synnerhet så i valtider.

”Sofistikerade påverkansförsök”

För att ge tyngd åt varningarna om pågående desinformation om EU:s ambitioner har stats-TV-kontaktat Lutz Güllner, som är chef vid EU:s utrikestjänst och i vars uppgift det ingår att förmedla en positiv bild av EU och unionens färdriktning till medborgarna.

Han varnar för att ”påverkansförsöken är mer sofistikerade och har en högre kvalitet än tidigare”. Inte heller Güllner gör ett försök att precisera vad det är som skiljer den politiska påverkan som alla partier och opinionsbildare ägnar sig åt i valtider från den påverkan han och SVT ogillar.

Ett signum är enligt EU:s utrikeschef att de desinformativa krafterna ofta inte använder ordet ”val”. I stället fokuserar man direkt på de stora samhällsproblemen.

Rösta ”fel” kan gynna Ryssland

Ett annat sätt att skilja goda påverkansoperationer från onda är enligt Güllner att ställa sig frågan huruvida det som sägs kan tänkas gynna Ryssland och Vladimir Putin. Generellt gäller att kritik mot EU kan antas gå den ryske despotens ärenden medan att i varje läge framställa EU som en positiv kraft kan förmodas väcka Putins ogillande.

I synnerhet gäller detta åsikter som har med kriget i Ukraina att göra. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har exempelvis anklagats för att gå Rysslands ärenden genom att hävda att det finns en övre gräns för hur stor andel av Sveriges BNP som kan överföras till den ukrainska krigsmaskinen.

Det sistnämnda är något som även SVT:s reporter understryker. Man visar några nyhetsrubriker som kritiskt tar upp hur EU:s och enskilda medlemsländers budget åderlåts på stora summor pengar för proxykrigföring i Ukraina och vilka konsekvenser det får för den ekonomiska utvecklingen.

Ett tvärsäkert tecken på att det är desinformatörer i görningen inför EU-valet är enligt statstelevisionen om det påstås att ”Ukraina-stödet kostar mer än vad EU-länderna har råd med”.

Särskilt desinformativt är det, menar SVT, om sådana national- och unionsekonomiska argument framförs i kombination med varningar om att EU:s och Natos beslutsfattare riskerar dra in västvärlden i ett nytt världskrig där användning av kärnvapen inte kan uteslutas.

Det här bör man som väljare vara på sin vakt mot när man ska gå till valurnan i juni. Enligt den ”opartiska” public service-aktören gör man för att inte gynna Ryssland bäst i att rösta på partier som inte ser någon övre gräns för Ukraina-stödet.

På samma sätt bör man välja ett parti som som antingen gör utfästelser om att risken för ett storkrig mot Ryssland är negligerbar eller som menar att ett sådant krig också ingår i den gränslösa hållning som krävs för att inte klassas som ”putinist”.