Efter att Högsta domstolen avgjort tvisten mellan statstelevisionen och Kent Ekeroth rörande den så kallade ”järnrörsfilmen” meddelar den skattefinansierade public service-aktören att de nu ska ”verka för en lagändring”. Vidare meddelar SVT att lobbyarbetet ges ”högsta prioritet”.

LÄS ÄVEN: Kent Ekeroth vann mot SVT i Högsta domstolen

Det var på onsdagen som Högsta domstolen fastställde domen i Patent- och marknadsöverdomstolen från sommaren där Sverigedemokraternas tidigare riksdagsledamot Kent Ekeroth fick rätt mot statstelevisionen. Medieföretaget har lagt ned över en miljon kronor av licens- och skattebetalarnas pengar på att försöka åsidosätta Ekeroths upphovsrätt.

Domen togs den inte emot väl i SVT-huset som nu meddelar att man ger sig ut på krigsstigen igen för att få till stånd en lagändring som ska göra det möjligt för medier att köra över upphovsrättsinnehavare om man anser att materialet har stort allmänintresse.

Anne Lagercrantz är chef för nyhetsdivisionen och hon säger sig vara ”förvånad över domen” som hon kallar ”en stor besvikelse”, rapporterade SVT.

Lagercrantz meddelar genom SVT-bloggen att statstelevisionen ”nu kommer att arbeta för en lagändring som stärker yttrandefriheten”. Vidare framgår det att SVT ska försöka ta hjälp av övriga aktörer i mediebranschen i arbetet ”för att få till stånd en lagändring och för att frågan ges högsta prioritet”.


Även SVT:s program Kulturnyheterna uppmärksammade domstolsbeslutet där Lagercrantz tydliggjorde att SVT trots HD-domen kommer att fortsätta bryta mot lagen även framöver. Detta fram till dess man fått till stånd en lagändring där media ges särrättigheter att bryta mot upphovsrätten.

Lagercrantz förbereder påverkanskampanj

Samhällsnytt har varit i kontakt med Lagercrantz för att fråga på vilket sätt statstelevisionen ska arbeta för att ändra lagen och om det är skattebetalarnas pengar som ska gå även till det lobbyarbetet.

På vilket sätt tänker ni verka för en lagändring?

– En nyckelfråga i målet mellan SVT och Kent Ekeroth är att svensk lag idag kräver att SVT endast kunnat visa filmen med Kent Ekeroths medgivande. Något sådant krav gäller inte enligt EU:s upphovsrättsdirektiv. Ingen av de domstolar som prövat målet har uttryckt att Sverige möter EU:s krav i det här hänseendet. Enligt SVT:s mening står det klart att Sverige har alla skäl att snabbt komma till rätta med denna brist i lagstiftningen.

Anser du att det ligger i SVT:s arbete att verka för att lagar ändras?

– Självfallet accepterar SVT Högsta Domstolens utslag gällande rätten att publicera den så kallade järnrörsfilmen. Men eftersom Sverige har en fantastisk yttrandefrihet anser jag att vi som publicistiskt företag även kan kritisera lagstiftningen och peka på svagheter, inte minst då den inte står i överensstämmelse med EU:s upphovsrättsdirektiv.  Därför vill vi arbeta för förändringar som vi menar gagnar alla medieföretag och allmänheten.

Är det skattebetalarnas pengar som ska läggas på detta lobbyarbete?

– Här krävs inget större lobbyarbete. Det räcker för Sveriges medieföretag att peka på det orimliga i HD:s dom där HD hänvisar till lagstiftarna och skriver att ”lagstiftaren inte har bedömt det som motiverat av hänsyn till informationsfriheten att med stöd av direktivet i upphovsrättslagen införa en mera allmänt tillämplig inskränkning för nyhetsrapportering, där det skulle överlämnas till en friare rättsbildning i domstolarna att avgöra om ett visst utnyttjande av verket kan godtas på grund av informationsintresset”.

Ekeroth: ”Borde skapa uppror mot statsmedian”

På fredagskvällen kommenterade Ekeroth SVT:s planer att verka för lagändring i frågan.

– Det är inte förvånande att det arroganta SVT, statens och därmed folkets TV-station, utan skam i kroppen nu vill använda mer av skattebetalarnas pengar för att verka mot de lagar som folket indirekt stiftat. Detta är i sig en skandal utan dess like som borde skapa ett uppror mot statsmedian. Deras agerande nu visar bara hur viktig min vinst mot SVT var, för alla i det här landet.

”Gör ditt jobb, inom lagen eller byt”

I sociala medier får Lagercrantz kritik. En person frågar, ”hur kan du rättfärdiga att lägga skattepengar på att motarbeta gällande lag?”

Därefter slår personen fast att det inte är hennes uppdrag: ”gör ditt jobb, inom lagen eller byt”.

LÄS ÄVEN: SVT-journalist öppen med sitt hat mot SD – fick göra reportage om migranter