➤ I SVT Rapports 19:30-sändning på lördagen bjöds tittarna på ett utrikesreportage från Gaza. Inslaget handlade om att fisken smakar illa till följd av att avloppsvatten orenat släpps rakt ut i Medelhavet. Att fiskmarknaden har prytt sina lokaler med nazistiska hakkors, tycks däremot inte ha något nyhetsvärde för SVT.

I inslaget talar SVT:s utrikeskorrespondent Stefan Åsberg med fiskare ombord på deras båtar och vi får veta att fiskbeståndet gått ned och att fisken ofta smakar illa på grund av vattenföroreningarna. Åsberg besöker därefter en fiskmarknad där han talar med de anställda om problemet.

Tittarna får veta att skulden till stor del bör betraktas som Israels, som inte tillåter att fiskebåtarna går längre ut än en mil från kusten och som inte ger Gaza-borna gratis el från sitt elnät. Mindre intresserad är Åsberg av att fråga de anställda om varför de målat hakkors på väggarna i sina arbetslokaler.

På bilden ovan som är hämtad från SVT Rapports inslag syns ett av dessa hakkors tydligt. Detta uppmärksammas dock vare sig av SVT:s utsände på plats i Gaza, Stefan Åsberg eller av nyhetsankaret i studion, Elisabeth Åkerman.

Det är sedan tidigare känt att nazismen har ett starkt fäste i de palestinska områdena och har haft det ända sedan andra världskriget. Det som framför allt attraherar är den uttalade antisemitismen. Många muslimer i Mellanöstern anser att judar inte är människor, utan ”apor och svin”. Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson rapporterade för några år sedan om hur Adolf Hitlers Mein Kampf är den verkliga storsäljaren i bokhandlarna, endast överträffad av Koranen.

Samhällsnytt har sökt ansvariga på SVT Rapport för en kommentar om hur man resonerat kring det aktuella inslaget ur nyhetsvärderingssynpunkt när man beslöt att inte uppmärksamma de nazistiska symbolerna och sympatierna. Enligt SVT:s växel kan ingen dock svara på frågor på grund av att det är helg.