Statstelevisionen har publicerat ett reportage där man får träffa migranten Hassan Haidari från Afghanistan som under sex år har uppehållit sig illegalt i Sverige men som nu får stanna.
– Det är inte bara bra för mig, utan även för min familj, säger Haidari med ett leende på läpparna.

Tidigare i höst uppmärksammade statstelevisionen Hassan Haidaris asylärende som åter skulle prövas av Migrationsverket. Detta efter att han i samband med migrantkaoset 2015 fick avslag.

LÄS ÄVEN: SVT pressade Migrationsverket att hjälpa ensamkommande afghan med tre avslag

Men Haidari lämnade aldrig Sverige utan har i stället levt illegalt i Malmö – en kommun som förser illegala invandrare med bidrag finansierade av skattebetalarna.

LÄS ÄVEN: Malmö fortsätter betala ut miljontals skattekronor i bidrag till illegala
LÄS ÄVEN: 9 miljoner skattekronor i bidrag till illegala invandrare i Malmö senaste året

Nu har Public service-aktören åter träffat Haidari som i slutet av oktober erhållit ett treårigt uppehållstillstånd i Sverige med anledning av det försämrade säkerhetsläget i hans hemland Afghanistan. Sedan sommaren har Migrationsverket även stoppat alla utvisningar till i Afghanistan och myndigheten tar inga avslagsbeslut i afghanska asylärenden.

Söker asyl som konvertit

Haidari har i sin nya ansökan hävdat att han har konverterat till kristendom vilket inte ska accepteras av talibanerna.

– Jag var muslim, men i samband med att jag kom hit konverterade jag till kristendomen. I Afghanistan bestraffas man med döden för det, säger Haidari till SVT.

Vidare berättar Haidari att beslutet inte bara är bra för honom utan även hans familj.

– Jag har haft turen att få stanna. Det är inte bara bra för mig, utan även för min familj och mina vänner. Det visar att man inte får ge upp, säger han.

Faksmil SVT

LÄS ÄVEN: SVT-reporter bekymrad över utvisningsdömda: ”Sån förtvivlan i människorna – det var jobbigt”