LEDARE Under rubriken Dagerlinds dagsedel tänkte jag med viss regelbundenhet dela ut en verbal lusing till någon person eller aktör som jag tycker har gjort sig extra förtjänt av en sådan, antingen med något utspel i närtid eller mer allmänt i sin gärning.

Dagens dagsedel går till Sveriges Television, SVT, eller ”statstelevisionen” som den numera rätteligen bör kallas efter att med förlaga i kommunistiska öststatsdiktaturer börjat åtnjuta skattefinansiering och i skydd av detta blivit än mer arrogant i sitt Pravda-liknande värv som etablissemangets megafon och propagandaorgan – man vet att man får sina åtta miljarder kronor varje år, medborgarna är tvungna att betala vare sig de tittar eller inte, gillar journalistiken eller avskyr den.

I mainstreammedias rapportering om Mellanöstern jämställs terrorstämplade Hamas med israeliska IDF som lika goda kålsupare i det som nu pågår i regionen. SVT är den medieaktör i Sverige som går längst i detta. I flera fall direkt vittvättar man de palestinska terroristerna och demoniserar det demokratiska Israels försvarsmakt och även landets politiska styre.

Det är särskilt allvarligt att SVT är värst mot bakgrund av det genomslag och den särställning man har med ett public service-uppdrag att rapportera sakligt och med iakttagande av en demokratiparagraf som säger att man ska ”försvara grundläggande demokratiska värden” och som faktiskt har prioritet över opartiskhetskravet. Den här paragrafen missbrukar SVT flitigt för att exempelvis kunna ta ställning mot Sverigedemokraterna medan man i andra fall, som nu i Mellanösternrapporteringen, väljer att ignorera den.

Demokratiparagrafen förpliktar SVT att klart och tydligt ta ställning för Israel i egenskap av legitim och demokratiskt styrd stat när den försvarar sig mot terrorism. Men det gör man alltså inte. I ett av de grövsta övertrampen ägnar sig SVT tvärtom åt konspirationsteorier av ett slag som länge varit ett centralt inslag i antisemitismen. Det är en uppdaterad variant på myten att judar mördar icke judiska barn och dricker deras blod.

I SVT:s tappning är berättelsen att de israeliska bombningarna både nu och tidigare inte haft som syfte att oskadliggöra Hamas terrorceller utan att slå ut mediebolagens nyhetsredaktioner för att tysta dessa från att rapportera om hur IDF mördar palestinska barn.

Under rubriken ”Medieforskaren: Ingen slump att Israel bombade al-Jaziras lokaler” intervjuar man i måndags Alexa Robertson. Hon presenteras alltså som forskare men är i själva verket en vänsterradikal och identitetspolitisk aktivist som missbrukar sina akademiska titlar och sin professur på Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet för att ge sina åsikter ett falskt sken av vetenskaplig legitimitet.

LÄS ÄVEN: Nyhetsbyrå anklagas för lögn – kände till Hamas närvaro i raserad byggnad

Det är i och för sig inget ovanligt idag. Den svenska vänstern har varit extremt framgångsrik i det som kallas ”den långa marschen genom institutionerna”, det vill säga att i stället för att göra väpnad revolution eller vinna folkets stöd i demokratiska val, ägna sig åt att infiltrera de samhällsvetenskapliga institutionerna, medierna, lärarutbildningar, kyrkan och andra plattformar. Från dessa har man sammantaget långt större makt att påverka samhällsutvecklingen än vad man kan påräkna i riksdagen.

Antisemitismen är sedan länge utbredd inom den svenska vänstern, främst på grund av dess nära samröre med islamismen i Mellanöstern – Palestinagrupperna, Ship to Gaza/Hamas och så vidare. I Malmö har den här sortens antisemitism ätit sig så långt in i socialdemokratin för att säkra den lokala politiska makten att USA:s dåvarande president Barack Obama såg sig nödsakad att vid flera tillfällen skicka särskilda judiska delegater till Sverige för att ta reda på vad som pågår. Det fick emellertid bara en högst tillfällig effekt, snart var man i gång igen, bland annat har SSU hörts skandera judehatiska slagord på första majdemonstrationer.

Men Alexa Robertsons och SVT:s barnamordsskröna i måndags får ändå betraktas som ett av de värre antisemitiska utspelen från en etablissemangsaktör sedan Aftonbladets variant med organstölder och för tankarna till sådant man kan läsa på nynazistiska Nordfront. Därför får SVT idag en välförtjänt dagsedel av mig.

En inläst version av den här texten kan höras i nystartade podden Personligt På Begäran som jag dragit i gång tillsammans med författaren och skribenten Håkan Johansson, tidigare bland annat publicerad och recenserad här på Samnytt. Hela avsnittet kan höras nedan, direkt på SoundCloud eller på Spotify.

Personligt På Begäran · Fred i Mellanöstern – finns det på kartan?

Tycker du om det vi gör?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.