Talibanernas maktövertagande i Afghanistan dominerar just nu den svenska medierapporteringen. På tisdagen gjorde statstelevisionen och Miljöpartiet ett gemensamt utspel om att Sverige kan ta emot väsentligt fler afghanska migranter än vi hittills gjort.

”Det kommer att krävas mer för att hjälpa de som är på flykt” slog SVT fast i ett inslag i Rapport på tisdagen. Tillsammans med Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling slog statstelevisionen fast att ”Sverige klarar ett mottagande som är högre än idag” och att ”Sverige måste vara redo att hjälpa till”. I de senaste opinionsmätningarna ligger MP nedanför riksdagsspärren i väljarstöd.

Nyligen kom rapporter om att endast 55 av de 7 600 afghanska unga män som trots avsaknad av asylskäl fått stanna i Sverige med stöd av den kritiserade gymnasielagen fått jobb och 171 klarat gymnasiestudierna. Enligt SVT och Ling finns dock gott hopp om att en ny stor våg av afghanska migranter i paritet med den 2015 ”ska komma in i, få arbete och bidra till det svenska samhället”.

LÄS ÄVEN: Bolund: Inga utvisningar till Afghanistan – öppnar för amnesti

Unga män på flyg som lämnar Afghanistan

SVT rapporterade i inslaget också om hur scener utspelar sig i landet där människor klamrar sig fast vid flygplan för att försöka komma ut ur landet. Av bilder som rapporteras vara inifrån dessa flyg lyser dock flickor och kvinnor med sin frånvaro bland de som tagit en plats ombord.

Detta trots att det är dessa som nu far i särklass mest illa under det talibanska styret. Det är i stället som tidigare unga män som lämnar landet, många med slutdestination Sverige.