Folkhälsomyndighetens officiella statistik över antalet döda i coronaepidemin kritiseras eftersom den exkluderar personer med misstänkt corona. Statstelevisionen gick dock ännu längre i Aktuellt igår – när en missvisande graf visades som grund för påståendet att epidemin planar ut i Sverige.

I gårdagens Aktuellt fick tittarna veta att det inte blev någon ”uppgång av coronafallen efter påsk” samt att detta kan vara ett tecken på en flockimmunitet:

Till stöd för påståendet visades en graf med antalet dödsfall i hela Sverige. Av grafen framgår en tydlig trend där det för varje dag registreras allt färre dödsfall. Den 14 och 15 april registrerades exempelvis endast 40 till 50 dödsfall i hela Sverige enligt grafen:

– Här ser det verkligen tydligt ut, i mina ögon, underströk programledare Lotta Bouvin:

Under en presskonferens hos Region Stockholm som hölls på morgonen samma dag – långt innan kvällens Aktuellt – informerade samtidigt Björn Eriksson, regionens hälsodirektör, att det den 15 april rapporterades det högsta antalet avlidna under ett dygn – 85 personer. Igår, den 16 april, har det rekordet slagits med 94 dödsfall. Detta gäller alltså enbart Stockholm:

Enligt officiella uppgifter samlade av sajten C19.se är antalet rapporterade för hela landet för den 14 april 133 personer, medan det är 139 rapporterade dödsfall för den 15 april. Det är de högsta noteringarna hittills och är nästan tre gånger högre än de siffror som demonstrerades i SVT Aktuellt igår.

Den finns nämligen två sätt att räkna dödsfall – ett med personer som dött det aktuella datumet och ett annat – alla fall som rapporteras in ett aktuellt datum utan hänsyn till när personerna faktiskt har dött. Region Stockholm och andra regioner i Sverige använder sig av det andra sättet att räkna döda på.

SVT har dock valt att använda en graf enligt den första modellen som inte hade aktuella siffror vid tillfället – eftersom de uppdateras allteftersom i flera dagar efter.

En graf visar att den så kallade eftersläppning i statistiken som Folkhälsomyndigheten har blivit notoriskt känd för leder till att det alltid ser ut som att de senaste dagarna utgör en ”utplaning” av epidemin. Detta eftersom drygt 50% av dödsfallen rapporteras med en fördröjning på mer än 3 dygn. Om denna faktor tas med i beräkningen kan man se en uppgång av antalet dödsfall istället:

Den missvisande grafen användes av programledarna för att påstå att regeringens strategi med att hantera coronaepidemin har varit framgångsrik. Det antyddes även att Sverige börjar nå en flockimmunitet – ett hårt kritiserat koncept som övergavs av alla europeiska länder förutom Sverige på grund av oacceptabelt högt antal döda vid strategins genomförande.

Samhällsnytt har sökt statstelevisionens nyheters ansvarig utgivare Charlotta Friborg för en kommentar. I ett mejlsvar till oss svarar pressdesken för SVT att siffrorna ”bygger på Folkhälsomyndighetens rapporter”.

”Det var också tydligt i studiointervjun med professor Jan Albert att han anser att statistik ska användas för att tolka mer långsiktiga trender,” skriver pressdesken.

Artikeln har uppdaterats.